• Elektronická žádanka
  • Laboratorní příručka on-line
  • Spadia News
17.02.2014
Tiskové zprávy
Mgr. Simona Součková

Průzkum spokojenosti mezi lékaři

17. 2. 2014, Ostrava/ Diagnostická laboratoř SPADIA LAB zná výsledky spokojenosti lékařů s jejími službami. Oddělení kvality statisticky vyhodnotilo dotazníky, které v průběhu prosince loňského roku rozeslalo téměř sedmi stovkám klientů.

Tisková zpráva ke stažení.

Lékaři odpovídali na 12 otázek – například zda jsou spokojeni s rozsahem prováděných vyšetření,s dobou zpracování a transportem vzorků, rychlostí hlášení kritických hodnot, ale i jestli jsou dostatečné obsah, grafika a formát výsledných zpráv. Lékaři se vyjadřovali k rozsahu laboratorní příručky, tzv. manuálu k jednotlivým vyšetřením, nebo zda laboratoř dostatečně a srozumitelně komunikuje ohledně novinek. „Podobný průzkum proběhl poprvé v roce 2012, takže jsme mohli srovnávat. Potěšilo mě, že naše služby zaznamenaly významný posun k lepšímu a že marketing má významný podíl na prohloubení komunikace mezi laboratoří a lékaři. Pozitivně se na celkovém vnímání spokojenosti lékařů stále více projevuje akreditace naší laboratoře, kterou v loňském roce pracovníci laboratoře obnovili a dále rozšířili,“ uvedla za oddělení kvality Ing. Radka Janíčková s tím, že nic závažného průzkum neodhalil.

Připomínky byly minimální v řádu jednoho až dvou procent. „Podněty ke zlepšení jsme ihned řešili s konkrétními lékaři. Velmi rychlou zpětnou vazbu ve formě elektronických výsledků ocenili všichni lékaři, někteří by navíc uvítali v tištěné formě zvýraznění kritických výsledků, na čemž pracujeme. Na základě podnětů od lékařů stále pracujeme na zrychlování dodávání výsledků do jejich ordinací. Toto se nám daří díky nejmodernější technologii, kterou disponují naše laboratoře, ale také zlepšenou logistikou naší práce,“ řekla Jiřina Kmecová, která má na starosti marketing a každodenní komunikaci s lékaři.

SPADIA LAB a. s. je moderní diagnostická laboratoř, která patří k největším poskytovatelům laboratorní medicíny na Moravě. Komplexnost zajišťují jednotlivá oddělení centrálních laboratoří – imunologie, sérologie, klinické biochemie a mikrobiologie, hematologie, toxikologie, lékařské genetiky a oddělení instrumentálních metod. SPADIA LAB je společnost s českým kapitálem. Hlavním cílem je dlouhodobé poskytování špičkové laboratorní medicíny, udržení a budování kvalitních vztahů se spolupracujícími lékaři a zdravotnickými zařízeními. V popředí zájmu je také rozvíjení nových metod a inovátorských postupů. Laboratoř je akreditována podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 15189:2007, v loňském roce prošla náročným reakreditačním auditem, prokázala svou odbornou způsobilost, a osvědčení o akreditaci tak prodloužila až do roku 2018. V současné době zaměstnává 150 lidí, z toho 70 vysokoškoláků. Pracovníci laboratoře se mimo jiné podílejí i na vědeckých projektech společně s univerzitními centry a věnují se také přednáškové činnosti.

Kontakt pro média:
Mgr. Simona Součková, mobil: 724 148 092,
simona.souckova@simagency.cz

Máte zájem dostávat novinky emailem?

 

LTS PinpointVirtual LABMEDIVIS PROCentrum lékařské genetiky Frýdek MístekČeská společnost klinické biochemie
​​​​​​​​​​
 
 
800 100 329
Provozní doba: Po-Pá 6.30 - 15.00 hodin
  • Pobočky
​​​​
 

Přihlásit