• Elektronická žádanka
  • Laboratorní příručka on-line
  • Spadia News
01.03.2014
Spadia News
RNDr. Martin Radina

Spadia News č.16

Spadia News č.16 ke stažení


Vážené kolegyně a kolegové,

na konci minulého roku jsme provedli průzkum spokojenosti, ve kterém jste hodnotili naši laboratoř. Jsem velmi rád, že jste ve srovnání s rokem 2012 spolupráci s naší laboratoří posuzovali lépe. Vyhodnotili jsme všechny vaše připomínky a snažíme se je postupně řešit. Ne vše je samozřejmě v naší moci, například nejsme schopni rychle měnit výstupy z našeho informačního systému. Jedná se o komerční produkt a tudíž všechny změny jsou vázané na autory progra-mu, což není vždy jednoduché. Naopak jsme schopni stále zdarma aktualizovat náš software VirtualLab (www.virtuallab.eu), který každý den využíváte při elektronickém příjmu výsledků a někteří i při elektronickém zasílání žádanek. Chci vás upozornit i na to, že tento software kromě již zmíněné komunikace obsahuje i naši laboratorní příručku, která je pravidelně aktualizována.

Na základě pozitivního ohlasu na loňskou sérii seminářů pro vaše sestry, jsme se rozhodli tento seminář s novými tématy zopakovat. Pokud si mezi přednáškami najdete zajímavé téma, budeme rádi, když náš „Pracovní den“ navštívíte.

Z důvodu zkvalitnění diagnostiky yersinií zavádíme od března novou metodu stanovení. Rovněž se snažíme zkvalitnit vyšetřování okultního krvácení, kdy kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici je daleko citlivější, než konvenční testy. Podrobné informace o těchto metodách najdete v tomto vydání našeho občasníku.

Vážení kolegové, děkuji vám, že využíváte naše laboratoře a za celý kolektiv SPADIA LAB vám přeji pohodové jarní dny.

Martin Radina
ředitel

Máte zájem dostávat novinky emailem?

 

LTS PinpointVirtual LABMEDIVIS PROCentrum lékařské genetiky Frýdek MístekČeská společnost klinické biochemie
​​​​​​​​​​
 
 
800 100 329
Provozní doba: Po-Pá 6.30 - 15.00 hodin
  • Pobočky
​​​​
 

Přihlásit