• Elektronická žádanka
  • Laboratorní příručka on-line
  • Spadia News
01.09.2013
Klinická mikrobiologie
MVDr. Zuzana Taichmanová

Využití fluorescenční průtokové cytometrie v mikrobiologické diagnostice infekcí močových cest

​Infekce močových cest (IMC) je druhé nejčastější onemocnění v komunitě, na které lékař předepisuje antibiotickou terapii. Při IMC dochází k bakteriální kolonizaci epitelu sliznice močových cest a pomnožování bakterií v jednom či více orgánech močového traktu s rizikem průniku do okolí i do krve. IMC je častější u žen a u pacientů imunosuprimovaných a imunodeficitních. IMC by měla být potvrzena nálezem signifikantní bakteriurie.  Neléčená nebo špatně léčená perzistující infekce vede ke komplikacím a ke zhoršování funkce ledvin.

Původce infekcí močových cest lze spolehlivě prokázat ve vzorcích moče, odebraných při první návštěvě pacienta s příznaky nemoci močových cest před nasazením antibiotika. Po ukončení léčby případně při přetrvávajících potížích se vyšetření opakuje. Výsledky bakteriologického vyšetření jsou nezbytné: ke kontrole účinnosti terapie, k úpravě léčby, k odlišení infekcí sexuálně přenosných  s podobnými klinickými příznaky (např. infekce chlamydiemi).

Stanovení signifikantní bakteriurie je významná bakteriurie v definovaném množství spontánně vymočené nebo jednorázově vycévkované moči. Odebírá se střední proud moče po řádném omytí zevního ústí uretry. Minimální množství vzorku je 5ml (menší množství nelze zpracovat na analyzátoru).  Vzorek by měl být do dvou hodin po odběru transportován do laboratoře, po delší dobu se vzorek skladuje při 4°C (chladničková teplota). Interpretace kvantity ve vzorku moči spontánně vymočené: patogen 105 a více v 1ml moči je signifikantní bakteriurie, patogen 104 v 1 ml moči je ještě fyziologické množství u žen, suspektní u mužů, malých dětí, v graviditě, při riziku pyelonefritidy a abscesu ledviny.

Oddělení klinické mikrobiologie zavedlo automatickou analýzu vzorku močí pomocí analyzátoru UF-1000i firmy Sysmex. Automatická analýza je založena na fluorescenční průtokové cytometrii. Přístroj je běžně používán pro hodnocení močového sedimentu v biochemických laboratořích. Naše laboratoř využívá bakteriologický mód pro předkultivační vyšetření vzorků moči při diagnostice močových infekcí. Hodnotí se hodnoty bakterií  a leukocytů, doplňkovým parametrem jsou erytrocyty. Analyzátor stanovuje i hodnoty kvasinek ve vyšetřovaném vzorku. Vyšetření má vysokou negativní předpovědní hodnotu, díky které lze rychle vyloučit přítomnost močové infekce. Negativní  výsledky jsou k dispozici týž den od doručení vzorku do laboratoře. V případě pozitivity se vzorek kultivuje při 37°C 18-24 hodin na krevním agaru a McConkeyho agaru. Původce infekce je následně identifikován pomocí hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF a stanovuje se citlivost na antibiotika.


Naše laboratoř tak může nabídnout v současnosti nejrychlejší způsob mikrobiologické diagnostiky původců močových infekcí. To vede ke zkvalitnění diagnostiky zejména u malých dětí a chronicky nemocných pacientů. Vyšetření také vede k úsporám nákladů pro zdravotnická zařízení, protože je rychle vyloučena přítomnost močové infekce a není  zbytečně předepisována antibiotická terapie. O předběžné výsledky si lze volat na telefonní čísla: 599 524 809, 555 534 058, 555 534 059.

Máte zájem dostávat novinky emailem?

 

LTS PinpointVirtual LABMEDIVIS PROCentrum lékařské genetiky Frýdek MístekČeská společnost klinické biochemie
​​​​​​​​​​
 
 
800 100 329
Provozní doba: Po-Pá 6.30 - 15.00 hodin
  • Pobočky
​​​​
 

Přihlásit