• Elektronická žádanka
  • Laboratorní příručka on-line
  • Spadia News
27.05.2015
Tiskové zprávy
Mgr. Simona Součková

Terapeutické monitorování léčiv při léčbě epilepsie

Léčba nezabírala, testy odhalily, že pacient lhal
19. 5. 2015, Ostrava/ Dokonalejší laboratorní metody dokážou přesně určit, nejen zda jsou léky v krvi v optimálním množství, ale i odhalit, jestli pacient spolupracuje při léčbě a užívá předepsané léky pravidelně. Terapeutickým monitorováním léčiv se zabývá Laboratoř Spadia Lab, kde vyšetřují koncentrace na zhruba dvacítku  různých léčiv používaných při léčbě epilepsie, včetně těch nejnovějších z třetí generace antiepileptik. Na Moravě je podle dostupných informací z internetu Spadia Lab jediná s tak širokým záběrem vyšetřovaných antiepileptik.
 
 
Když pětadvacetiletý J. K. zavolal do ordinace, že dostal epileptický záchvat, jeho neuroložka už věděla, že léky opět nebral. Při jeho poslední návštěvě mu totiž udělala pravidelný odběr krve, protože měla podezření, že léčbu nedodržuje. Výsledky navíc prokázaly, že pacient holduje pravidelné konzumaci alkoholu. „Při užívání léků na epilepsii musí pacient  spolupracovat s lékařem, pravidelně užívat léky, nesmí pít a ponocovat. Ukázalo se, že J. K. není schopen dlouhodobě přijmout předepsaná pravidla. Opakovaně jsem na základě laboratorních vyšetření zjišťovala, že má hladinu u vybraných hodnot antiepileptik na nule, což dokazovalo, že léky neužívá, tak jak má. Kdyby chtěl, mohl se epilepsie zbavit,“ potvrdila neuroložka Andrea Zakoutová, která přiznala, že u takových pacientů se nedá nic dělat. Naštěstí jich ale není mnoho. Ostravská lékařka léčí kromě dospělých celou řadu dětských epileptických pacientů.
 
Některé stavy mohou být průběhově nezávažné, kdy se podaří epilepsii rychle stabilizovat a dokonce ji do dvou až tří let zcela vyléčit. U těžkých farmakorezistentních (stavy, kdy léky nezabírají) případů se postupně zhoršuje nejen intelekt, ale celkový psychosomatický vývoj dítěte. Někdy trvá déle, než se najde vhodný lék. Těch důvodů může být více, každý dětský pacient je individuální, má jiný metabolismus, který se navíc mění v závislosti na věku. „Volba správného léku, včetně antiepileptik 3. generace, závisí na typu epilepsie, druhu záchvatů, možných nežádoucích účincích, věku a pohlaví i celé řadě dalších aspektů. Speciální laboratorní metody nám pomáhají pružněji a rychleji reagovat na průběh léčby, což platí i u pacientů, kteří užívají více léků na epilepsii nebo na různé diagnózy najednou a ty se mohou vzájemně ovlivňovat,“ vysvětlila lékařka a doplnila, že když je hladina antiepileptik nižší, může být léčba méně efektivní a hrozí recidivy záchvatů, a tudíž dávku léku navýší a naopak při vyšších hodnotách je zvýšené riziko vedlejších účinků a dávkování sníží.
 
„Dokážeme stanovit možné příčiny, proč léčba není účinná. S využitím farmakokinetické analýzy (stanovení koncentrace léčiva a analýza faktorů, které můžou ovlivnit průchod léčiva organismem, včetně vzájemného působení léčiv) umíme odhadnout, zda léky pacient užívá. Základem pro provedení takové analýzy jsou stanovení koncentrace léku v krvi, informace o dávkování léku pro konkrétního pacienta a nutné doplňující informace, jako věk, pohlaví, hmotnost a výška pacienta, eventuálně výsledky dalších laboratorních vyšetření, které poukazují na schopnost pacientova organismu léčivo metabolizovat a vylučovat,“ popsal odborný pracovník Peter Loučka z biochemické laboratoře Spadia Lab a dodal, že neméně důležitá je znalost všech dalších léků, které pacient užívá, protože léčiva z různých terapeutických skupin se můžou navzájem ovlivňovat z hlediska jejich koncentrace v krvi i účinnosti.
 
Pokud jsou hladiny léčiva v krvi nižší, nemusí to nutně znamenat, že pacient lék nebere. Důvodem může být zrychlený metabolismus nebo i radikálnější zvýšení hmotnosti. „Kuriózním případem byla dvanáctiletá dívka, která se přiznala, že schovávala týden léky do šuplíku, aby se ke mně dostala dříve. Vše jsme si vysvětlili a holčičce jsem řekla, že za mnou, stejně jako ostatní pacienti, může přijít kdykoliv,“ uzavřela neuroložka Andrea Zakoutová.
SPADIA LAB a. s. je česká diagnostická laboratoř, která patří k největším poskytovatelům laboratorní medicíny na Moravě. Komplexnost služeb zajišťují jednotlivá oddělení laboratoře – imunologie, sérologie, klinické biochemie a mikrobiologie, hematologie, toxikologie, lékařské genetiky a oddělení instrumentálních metod. Hlavním cílem je dlouhodobé poskytování špičkové laboratorní medicíny, udržení a budování kvalitních vztahů se spolupracujícími lékaři a zdravotnickými zařízeními. V popředí zájmu pracovníků laboratoře je také rozvíjení nových metod a inovátorských postupů, a současně se podílejí společně s univerzitními centry na vědeckých projektech a také se věnují publikační a přednáškové činnosti. Laboratoř je akreditována podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 15189:2007, kdy v loňském roce prošla náročným reakreditačním auditem, prokázala svou odbornou způsobilost, a osvědčení o akreditaci tak prodloužila až do roku 2018.
Máte zájem dostávat novinky emailem?

 

LTS PinpointVirtual LABMEDIVIS PROCentrum lékařské genetiky Frýdek MístekČeská společnost klinické biochemie
​​​​​​​​​​
 
 
800 100 329
Provozní doba: Po-Pá 6.30 - 15.00 hodin
  • Pobočky
​​​​
 

Přihlásit