• Elektronická žádanka
  • Laboratorní příručka on-line
  • Spadia News
23.01.2018
Tiskové zprávy
Správce

Vyšetření dárcovské krve je přesnější a tím bezpečnější pro příjemce

O stále rostoucí potřebě kvalitně vyšetřené dárcovské krve a jejích složek, která zajistí příjemci maximální bezpečnost, už dnes nikdo nepochybuje. Jak jde kupředu vývoj v medicíně, tak se i požadavky na specifická vyšetření zvyšují. Hlavním problémem týkajícím se transfuze krve a jejích složek je potenciální přenos virových infekcí, zvláště pak AIDS (HIV-1 a HIV-2), viru hepatitidy C a viru hepatitidy B. Tyto viry jsou přenášeny kontaminovanou krví nebo plazmovými produkty, některými tkáněmi nebo tekutinami, pohlavním stykem nebo z infikované matky na novorozené dítě. „K dispozici je také test pro současnou detekci viru hepatitidy Aa lidského parvoviru B19. Lidský parvovirus B19 může způsobit závažné onemocnění, jako je anemie u jedinců s hematologickými poruchami a vrozenou anemii nebo smrt plodu u těhotných žen. Přestože se parvovirus  B19  normálně přenáší respirační cestou, může dojít k přenosu plazmovými produkty,“ vysvětlila MVDr. Zuzana Dindová, vedoucí Oddělení molekulárně-biologických metod.

Přístroj je navržen pro vyšetření velkého počtu vzorků najednou, umí je vzájemně míchat, analyzovat a vyhodnocovat.  Na výsledné listině je pak označen vzorek dárce jako nereaktivní, tedy vhodný, nebo reaktivní, s pokynem roztestovat směs vzorků. Přístroj následně pracuje pouze se vzorky plazmy z reaktivní směsi a zpětným testováním určí, který dárce je reaktivní, tedy nevhodný. „Prováděním určitých fází procesu bez lidského faktoru je možné minimalizovat riziko chyb, celkově se urychluje proces vyhodnocení a tím i zkracuje doba dodání vhodné krve nebo plazmy k potřebnému pacientovi. Použití molekulárně – biologických metod při testování dárců krve je jednou z možností omezení infekčních rizik transfuzí. V porovnání se sérologickým vyšetřením je výhodou vyšší citlivost metody a zkrácení diagnostického okna, tzn. přímé zjištění viru před zjištěním produkce protilátek,“ vyzdvihla MVDr. Zuzana Dindová.

Nová technologie, která zjišťuje přímo přítomnost nukleové kyseliny viru, byla zavedena už ve většině vyspělých států, v ČR je počet pracovišť poměrně nízký, protože při malém počtu vzorků je finančně velmi nákladná a vyžaduje odborné zázemí včetně zaškolených pracovníků.  Zároveň tyto metody podléhají auditu SUKLu. Tato vyšetření je možné provádět pouze ve Fakultní nemocnici Brno nebo ve Vojenské nemocnici v Praze nebo právě v laboratoři SPADIA LAB v Ostravě.

SPADIA LAB, a.s. je moderní diagnostická laboratoř, která patří k největším poskytovatelům laboratorní medicíny v České republice. Komplexnost poskytované péče zajišťují jednotlivá oddělení – klinická biochemie, laboratoř hematologie, klinická mikrobiologie, imunologie a sérologie, toxikologie a terapeutické monitorování léčiv, lékařská genetika a patologie. Hlavním cílem společnosti je dlouhodobé poskytování špičkové laboratorní medicíny, udržení a budování kvalitních vztahů se spolupracujícími lékaři a zdravotnickými zařízeními.

automaticka_linka.jpg

​​​​
Máte zájem dostávat novinky emailem?

 

LTS PinpointVirtual LABMEDIVIS PROCentrum lékařské genetiky Frýdek MístekČeská společnost klinické biochemie
​​​​​​​​​​
 
 
800 100 329
Provozní doba: Po-Pá 6.30 - 15.00 hodin
  • Pobočky
​​​​
 

Přihlásit