• Elektronická žádanka
  • Laboratorní příručka on-line
  • Spadia News
31.05.2018
Spadia News
Správce

Spadia News č. 26

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
blíží se prázdniny a chceme vás, ještě před odjezdy na dovolenou, informovat o novinkách z naší laboratoře. 
Jedním z hlavních témat končícího jara je vstoupení v platnost Obecného nařízení na ochranu osobních údajů, neboli GDPR. Toto nařízení se týká každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje občanů EU, tedy i všech poskytovatelů zdravotní péče. V ČR bohužel stále ještě nebyl schválen prováděcí zákon, který bude upravovat GDPR na národní úrovni a tudíž některé z požadavků GDPR se mohou ještě měnit. Na našich stránkách máme zveřejněno prohlášení o Dodržování  pravidel ochrany osobních údajů, kde deklarujeme, že naše laboratoř pracuje v souladu s požadavky GDPR. Pro Vaši spolupráci s laboratoří je to postačující, není potřeba dalších smluv. Je možné, že budeme muset upravit některé činnosti, které pro vás vykonáváme, protože chceme pracovat v souladu s platnou legislativou, ale zároveň vám nechceme zbytečně komplikovat život.
Jedním z medicínských témat tohoto jara je „epidemie“ spalniček. Dodavatelé diagnostik nebyli na tuto možnost připraveni a zpočátku docházelo ke zbytečným prodlevám ve vydávání výsledků. V současnosti, i díky novému výkonnějšímu ELISA automatu na oddělení imunologie, provádíme vyšetření na spalničky každý den. Tomuto tématu je věnován i jeden z článků tohoto čísla.
Pokračujeme také v přednáškové činnosti. V květnu proběhl v Ostravě seminář pro lékaře věnovaný interpretaci imunologických výsledků, v červnu tradičně organizujeme s FN Ostrava dvoudenní Pracovní dny laboratorní medicíny v Žermanicích.
SPADIA LAB je laboratoř, která investuje nemalé prostředky do vzdělávání svých zaměstnanců, ale i do technologických novinek. Zejména se jedná o již zmíněný plně automatický ELISA robot, na oddělení genetiky jsme zakoupili nový sekvenátor NextSeq, který je první v klinických laboratořích na Moravě. Díky těmto přístrojům nadále zlepšujeme kvalitu a rychlost prováděných vyšetření. 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, blíží se prázdniny a s nimi i doba dovolených. Přeji vám za celý kolektiv SPADIA LAB příjemné prožití letních měsíců, vydařenou dovolenou a zasloužený odpočinek s rodinou a přáteli. 
Za kolektiv SPADIA LAB
Lukáš Garčic
​​
Máte zájem dostávat novinky emailem?

 

LTS PinpointVirtual LABMEDIVIS PROCentrum lékařské genetiky Frýdek MístekČeská společnost klinické biochemie
​​​​​​​​​​
 
 
800 100 329
Provozní doba: Po-Pá 6.30 - 15.00 hodin
  • Pobočky
​​​​
 

Přihlásit