• Elektronická žádanka
  • Laboratorní příručka on-line
  • Spadia News
11.01.2019
Tiskové zprávy
Správce

Rok 2018 ve znamení investic a prohloubení elektronické komunikace s lékaři

SPADIA LAB průběžně investovala nemalé prostředky do nejmodernějších technologií, kdy mnohé jsou ve zdravotnických laboratořích unikátní. Dlouhodobým nosným projektem naší laboratoře je širší využití počítačové techniky a elektronické komunikace. Během času se podařilo dosáhnout toho, že prakticky všichni lékaři dostávají do svých informačních systémů výsledky vyšetření v elektronické formě. Ojedinělým projektem v rámci ČR bylo vydání laboratorní příručky v knižní podobě.

V současnosti přibývá také lékařů využívajících i elektronickou žádanku, tj. elektronické objednávaní požadovaných vyšetření. Elektronická forma komunikace má výhodu zejména v tom, že jsou všechna požadovaná vyšetření evidována. Díky možnosti předdefinování diagnostických skupin nedochází k „zapomínání“ na nějaká vyšetření a je zajištěna kontinuita, zejména při průběžném sledování pacientů s konkrétním chronickým onemocněním.  SPADIA LAB podporuje všechny dostupné elektronické žádanky vycházející z datového standardu ministerstva zdravotnictví. 

Nové technologie se vyznačují zejména tím, že vyšetření na nich jsou rychlejší a umožňují zavádění nových specifických testů, pomocí nichž se poskytuje kvalitnější péče klientům. „Jedná se zejména o vysoce výkonný genetický sekvestor NextSeq, který je na Moravě jen ve výzkumných laboratořích. V imunologické  laboratoři disponujeme vysoce výkonným robotem ELISA, který dokáže v jednom běhu zpracovat desítky různých sérologických testů i v menších sériích, takže jsme schopni tato vyšetření vydávat rychleji. Laboratoř je díky automatu ELISA připravena také k potenciálnímu nárůstu vzorků v případě vyššího počtu nakažených nebo v době epidemie spalniček. Nové technologie jsou i na odděleních hematologie, kde jsme pořídili jako první v ČR nový výkonnější imunohematologický automatický přístroj, na kterém se vyšetřují krevní skupiny a protilátky. Na oddělení klinické biochemie jsme zvýšili výkon  laboratoře upgradem biochemické linky na nejvyšší dostupnou verzi,“ vyjmenoval ředitel SPADIA LAB RNDr. Martin Radina.    

Laboratoře prošly v roce 2018 kompletní reakreditací. Všechna oddělení byla auditována novými auditory a během této tří týdenní kontroly nebyla nalezena ani jedna neshoda. „Pro lékaře je to jedna z mnoha informací, že naše laboratoře splňují nejvyšší nároky na kvalitu prováděných vyšetření, ale především, že je zajištěna stabilita a bezpečnost všech procesů v laboratoři od odběrů, dopravy, přes analytickou fázi až po vydání výsledků,“ uzavřel ředitel RNDr. Martin Radina. 

Máte zájem dostávat novinky emailem?

 

LTS PinpointVirtual LABMEDIVIS PROCentrum lékařské genetiky Frýdek MístekČeská společnost klinické biochemie
​​​​​​​​​​
 
 
800 100 329
Provozní doba: Po-Pá 6.30 - 15.00 hodin
  • Pobočky
​​​​
 

Přihlásit