Spadia News č. 30

6/30/2020 | SPADIA LAB | News Archive

Úvodník: rozhovor s Martinem Radinou, odběry na COVID-19 v Praze, vyšetření protilátek proti SARS CoV-2, diagnostika SARS-CoV-2, PCR vyšetření se neodehrává jen přímo v termocycleru...

30. číslo Spadia news ke stažení

ÚVODNÍK - rozhovor s Martinem Radinou

1/ Co pro nás znamenaly uplynulé měsíce spojené s pandemií koronaviru?
Uplynulé tři měsíce byly unikátní z mnoha důvodů, zejména, že prakticky vše bylo poprvé. Poprvé jsme se setkali se situací, kdy se zavřela téměř všechna zdravotnická zařízení. Poprvé jsme se setkali s tím, že se doktoři báli pacientů a pacienti se báli jít k lékařům. Poprvé jsme se setkali s tím, že řízení zdravotnictví se ujali epidemiologové a hygienici. Poprvé jsme byli v situaci, že nebyly ochranné prostředky, které jsme potřebovali. Poprvé jsme se setkali s virem, který byl, zejména na začátku krize, na úrovni Eboly.

2/ Jak rychle jsme se dokázali orientovat v situaci, kterou nikdo před tím nezažil?
Ihned jsme komunikovali se všemi zaměstnanci a rozdělili kolektivy v jednotlivých laboratořích na týmy, které se vzájemně nepotkávaly. Tak bychom byli schopni zajistit nepřetržitou péči, i v případě rozšíření infekce.

3/ Na počátku chybělo úplně všechno. Co bylo prioritní? Ochránit zaměstnance a pracovníky v první linii? Kde nebo odkud jste získali ochranné pomůcky v době, kdy je sháněla celá Evropa?
Získání ochranných prostředků pro naše zaměstnance bylo absolutní prioritou. Všichni se snažili nakupovat ochranné prostředky v Číně, my jsme vsadili na Jižní Afriku. Podařilo se nám do ČR, do naší společnosti dopravit 100 000 roušek a 10 000 respirátorů FFP2. Za největší úspěch považuji to, že ještě před tím, než dokázala reagovat naše vláda, jsme měli v našich laboratořích ochranné prostředky za řádově nižší ceny.

4/ Znamenal úbytek vzorků výrazný pokles v příjmech od pojišťoven? Co bylo nutné udělat, aby to firma ustála? Když se navíc nevědělo, jak dlouho bude výjimečný stav trvat?
Největší nejistota byla v tom, že zdravotní pojišťovny nevydaly prakticky žádné prohlášení. Dozvěděli jsme se jen to, že náklady s vyšetřováním onemocnění COVID-19 (Covid) budou hrazeny mimo úhradovou vyhlášku. Další dobrou zprávou bylo to, že pojišťovny nebudou krátit domluvené zálohy, i když počet vyšetření byl velmi nízký. Vzhledem k tomu, že na konci března a na začátku dubna byl propad naší práce až o 70 %, tak naše obavy ohledně cash-flow byly velké. Musím na tomto místě poděkovat našim zaměstnancům, že souhlasili se snížením mzdy na 70 % v případě, že byli doma. Chci také poděkovat manažerům a některým vedoucím pracovníkům laboratoří, kteří si dobrovolně snížili platy až o 50 %, majitelům nemovitostí, kde máme naše laboratoře, že nám na 2 až 3 měsíce snížili nájmy až o 50 %. Toto vše ekonomicky stabilizovalo naši laboratoř.

5/ Byl velký tlak na zvýšení kapacity zpracování vzorků PCR metodou. Nebyla dostatečná kapacita médií a chyběla přístrojová technika. Kolik úsilí a financí stálo navýšení z původních 25 až na současných několik stovek vzorků?
Toto téma bylo naprosto zásadní. Naše laboratoř má skvělé odborníky ve všech laboratořích, a to platí i o laboratoři molekulární biologie, která se zabývá extrahumánním genomem. Naše vláda rozhodla, že je potřeba „masivně“ testovat. K této aktivitě se připojili akademici s prohlášením, že jsou schopni testovat 10 tisíc vzorků denně, tak jsme nechtěli zůstat stranou. Ihned jsme zahájili jednání o dodávkách technologií, pomocí kterých bychom byli schopni zvládnout 1 000 až 2 000 testů denně. Velké výhodou bylo, že se naše laboratoř dostala na prioritní listiny firem. Už na konci března jsme díky rychlé dodávce přístrojů, potřebné chemie a spotřebního materiálu, byli schopni nabídnout výše zmíněnou kapacitu PCR testů.

Velkou pomocí bylo, že nám Lékařská fakulta Ostravské univerzity a několik výzkumných institucí zapůjčila potřebné přístroje. Je potřeba zmínit, že není vše pouze o technologiích. Vše je především o lidech, kteří se dokázali pružně adaptovat na zmíněnou technologii, a hlavně zrychlit nejpomalejší procesy v celé analýze. Do laboratoře přišli pomoci kolegové z laboratoře molekulární biologie, zaměřené na lidský genom, kolegyně z centrálního příjmu a z oddělení jakosti. Bylo úžasné sledovat, jak se laboratoř velmi rychle adaptovala na obrovský nárůst vzorků, které se vždy stihly vyšetřit do 24 hodin.

6/ Jakým způsobem se to odrazilo na způsobu vedení firmy? Krizové řízení obvykle vyžaduje změny v řízení. Došlo k rozdělení kompetencí?
Tato otázka je opravdu na místě. Jsem od roku 1994 manažer a ředitel. Dlouhodobě uvažuji o tom, že je potřeba si vychovat nástupce, který by zachoval kontinuitu a směřování naší laboratoře a jistotu pro naše kolegy a zaměstnance. V únoru tohoto roku jsem začal tuto vizi realizovat, kdy jsem do pozice výkonného ředitele jmenoval JUDr. Martina Vojtíška a do funkce zdravotního ředitele Mgr. Lukáše Garčice, kolegy, kteří jsou dlouhodobě spjatí s naší laboratoři. No a kolegové to pěkně schytali. Musím ale říct, že se velmi rychle zorientovali a jejich reakce na úplně novou situaci byly rychlé a správné. V souvislosti s těmito personálními změnami se začaly šířit nepravdivé informace, že jsem prodal své podíly ve SPADIA LAB. Ať už tyto fámy šíří konkurence nebo někdo jiný, chci zdůraznit, že naše firma má velmi stabilní akcionářskou strukturu a akcionáři, kteří jsou všichni z laboratorního prostředí, mají zájem na dlouhodobém rozvoji laboratoře.

7/ Co to firmě vzalo? Co nejvíc komplikovalo běžný provoz a co týmu zpracovávající vzorky PCR metodou?
Běžný provoz nejvíc komplikoval všeobecný strach a panika, emoce, které byly umocňovány výstupy politiků z celého světa, „odborníků“, kteří se najednou objevili v mediálním prostoru. Toto vše způsobilo, že se laboratorní provoz v podstatě zastavil, i přesto jsme museli vydávat výsledky všech testů z našeho širokého portfolia. Vzhledem k malým počtům vyšetření byly náklady významně vyšší. Na rozdíl od laboratoře molekulární biologie, která se potýkala s nebývale velkým počtem vzorků. Pracovní doba se tady
protáhla až do večerních hodin, a to včetně víkendů a svátků. Nejvíc nám tedy tento krizový stav vzal čas, rozdělil kolektivy a vzal hromadu peněz, protože ceny za přístroje, reagencie a spotřební materiál významně stouply z důvodu obrovské celosvětové poptávky.

8/ A co naopak dalo?
Tato doba nám dala důvěru v naše zaměstnance, kteří se dokázali zmobilizovat, dala nám manažery, kteří dokáží takovou krizi řešit. Ověřili jsme si, že dokážeme změnit logistiku fungování laboratoře, aby mohla mnohonásobně zvýšit svou kapacitu.

9/ Změnily se priority či směřování?
Naše laboratoř se buduje dlouhodobě a tato pandemie je pouze o jednom testu, který se zcela jistě stane součástí vyšetřovacích schémat, obdobně jako chřipka. Proto se ani priority ani směřování naší laboratoře nemění – chceme i nadále poskytovat nejlepší laboratorní servis ve všech odbornostech pro naše spolupracující zařízení.

10/ Je Spadia připravená na další podobné události?
Ano, SPADIA LAB je laboratoř, která zvládne velmi efektivně a flexibilně reagovat na podobné situace. Jsme silná společnost, která dokáže uvolnit velké finanční prostředky na pořízení potřebné technologie. Jsme společnost, která umí mobilizovat a motivovat zaměstnance, kteří jsou to nejcennější, co máme.

Více Spadia news č. 30 >

VIRTUAL LAB technologie ve vašich službách

  • Komunikace mezi laboratoří a ordinací
  • Komunikace mezi ordinací a laboratoří pomocí elektronické žádanky
  • Pro spolupracující zdravotnická zařízení je zdarma
Co systém nabízí a jak jej získat