Naši pracovníci byli součástí 33. ročníku kongresu ECCMID

5/18/2023 | SPADIA LAB | News Archive

Kodaň

Ve dnech 15. až 18. dubna 2023 se v Kodani uskutečnil 33. ročník kongresu ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases).

Ve dnech 15. až 18. dubna 2023 se v Kodani uskutečnil 33. ročník kongresu ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases). Město se tak v průběhu čtyř dnů proměnilo v jedinečné místo pro předávání poznatků, zkušeností a setkávání více než 14 tisíc kolegů z celého světa.

Program paralelně probíhajících sekcí odborných přednášek a sympozií nabídl řadu témat, při kterých přední světoví odborníci diskutovali o nejnovějších výzkumech a poznatcích v oblasti klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a jejich kontroly. V mnoha přednáškách byla zdůrazněna stále narůstající resistence mikroorganismů k antibiotikům a všichni účastníci byli vyzváni k ještě více racionálnímu využití antibiotik. Značná pozornost byla rovněž věnována mykotickým a virovým onemocněním, jejichž význam je v současné době na vzestupu. Celkem bylo předloženo přes 6 000 abstraktů, přičemž hlavní kategorie pokrývaly řadu témat, včetně bakteriémie, těžké sepse a endokarditidy, nemocniční epidemiologie, přenos, sledování a screening a molekulární diagnostika.  Na 148 přednáškách a 54 sympóziích se na kongresu sešlo přes 700 řečníků z 67 různých zemí.

Možnost být součástí tohoto odborného setkání považujeme za velmi přínosnou a poznatky představíme v některém z následujících vydání SPADIA NEWS.

VIRTUAL LAB technologie ve vašich službách

  • Komunikace mezi laboratoří a ordinací
  • Komunikace mezi ordinací a laboratoří pomocí elektronické žádanky
  • Pro spolupracující zdravotnická zařízení je zdarma
Co systém nabízí a jak jej získat