• Elektronická žádanka
  • Laboratorní příručka on-line
  • Spadia News

Oddělení instrumentálních metod 

Oddělení instrumentálních metod je součástí biochemické laboratoře. Jsou zde využívány speciální technologie, které jsou často jednoúčelové a velmi drahé, ale na druhé straně jsou velmi citlivé, tudíž umožňují měřit nízké koncentrace látek. Přístrojové vybavení dovoluje využití analytických metod kapalinové chromatografie ve spojení s různými typy detekce (UV/VIS, DAD, fluorescenční, elektrochemická, MS/MS), plynové chromatografie s MS detekcí, atomové absorpční spektrometrie a emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem. Zejména chromatografie je zlatým standardem pro stanovení léčiv (TDM), pro toxikologická vyšetření, pro stanovení glykovaného hemoglobinu nebo karbohydrát-deficientního transferinu. Kapalinová chromatografie s MS detekcí je využívána pro stanovení antiepileptik (3. generace), homocysteinu, kyseliny methylmalonové, plazmatických metanefrinů, steroidních hormonů, ethylglukuronidu a ethylsulfátu. Atomová absorpční spektrometrie umožňuje stanovení relativně široké škály stopových prvků i toxických těžkých kovů. 


SPADIA - oddělení instrumentálních metod

Prováděná vyšetření

Terapeutické monitorování léčiv (TDM) – digoxin, teofylin, amiodaron, antibiotika (gentamycin, vankomycin), antiepileptika (ethosuximid, fenobarbital, primidon, fenytoin, karbamazepin, klonazepam, kyselina valproová, lamotrigin, levetiracetam, topiramat, gabapentin, pregabalin, vigabatrin, lacosamid, zonisamid, rufinamid), benzodiazepiny.
Biogenní aminy a jejich metabolity:
katecholaminy (noradrenalin, adrenalin, dopamin), metanefriny (normetanefrin, metanefrin), serotonin, kys. vanilmandlová, kys. homovanilová, kys. 5-OH-indoloctová.

Steroidní hormony: testosteron, DHT, androstendion, DHEA, DHEAS, estradiol, progesteron, 17-OH-progesteron)
Vitamíny: A, B1, B2, B6, C, D2 (25-OH), D3 (25-OH), E, Koenzym Q10.
Ionty, stopové prvky, toxické prvky:
hořčík v erytrocytech, zinek, měď, selen, chrom, mangan, křemík, hliník, kadmium, olovo, rtuť, nikl.
Toxikologie:
ethanol, CDT (karbohydrát deficientní transferin), EtG (ethylglukuronid) a EtS (ethylsulfát), toxikologický screening (amfetaminy, metamfetamin, MDMA, barbituráty, benzodiazepiny, kanabinoidy, kokain, TCA, opiáty - metadon, morfin).
Diagnostika porfyrií:
kyselina 5-aminolevulová (5-ALA), porfobilinogen.

Přístrojové vybavení

HPLC – Agilent Infinity 1260 (UV/VIS), Agilent 1100 (UV/VIS), LaChrom Hitachi (DAD, FD), ESA (ECD), Variant Bio-Rad, Prominence TOX.I.S.
GC/MS – Shimadzu GCMS-QP2010Plus
AAS – Varian AA Duo (AA240FS + AA240Z)
Analyzátor rtuti AMA-254
ICP-OES - High dispersion ICP-OES Prodigy, Leeman Labs, Inc.
ADVIA 1650

Kontakt

Telefon: +420 595 539 165

               +420 595 539 121, 122


Personální obsazení

​​​​
JménoPozice/funkce
Mgr. Peter Loučkaodborný pracovník
Mgr. Magdalena Rajskaodborný pracovník
Bc. Veronika Plunderovázdravotní laborant
Marcela Barvíkovázdravotní laborant
Hana Kotrčovázdravotní laborant
Mgr. Michaela Gilíkováodborný pracovník
Bc. Karolína Kotalovázdravotní laborant
Ing. Lenka Weiperová, DiS.odborný pracovník
Bc. Natálie Kinclovázdravotní laborant
Mgr. Petra Prochazkováodborný pracovník
Máte zájem dostávat novinky emailem?

 

LTS PinpointVirtual LABMEDIVIS PROCentrum lékařské genetiky Frýdek MístekČeská společnost klinické biochemie
​​​​​​​​​​
 
 
800 100 329
Provozní doba: Po-Pá 6.30 - 15.00 hodin
  • Pobočky
​​​​
 

Přihlásit