Těžké kovy
Prevence a zdraví
Léky a toxikologie

Těžké kovy

Toxikologická vyšetření jsou velmi důležitá pro prevenci a léčbu zdravotních problémů spojených s expozicí nebezpečným látkám, mezi které patří těžké kovy. Tyto kovy, jako je olovo, rtuť a kadmium, mohou být přítomny v potravě, vodě a dokonce i v ovzduší. Při dlouhodobém vystavení těmto látkám mohou být pacienti ohroženi vážnými zdravotními problémy, jako jsou neurologické poruchy, poškození ledvin a jater a dokonce i rakovina. Základní vyšetření těžkých kovů obsahjuje olovo, kadmium a rtuť. - Olovo může být uloženo v kostech a způsobit nemoc. - Kadmium se ukládá v játrech a ledvinách a může být špatné pro plíce. - Rtuť může ovlivnit enzymy v těle a léky, které bereme.

Cena: 1 780 Kč
Vyplnit žádanku

DODÁNÍ VÝSLEDKŮ
14 dní

TYP ODBĚRU
EDTA

POKYNY PŘED ODBĚREM
  • Nemusíte být na lačno

Laboratorní vyšetření/metody

Olovo [B Pb]

Kadmium [B Cd]

Rtuť [B Hg]

ČLÁNKY a novinky