PRACOVNÍ DNY - registrace

Žermanice 2020 - pracovní dny laboratorní medicíny


Vážení přátelé,

po zralé úvaze jsme dospěli k rozhodnutí, že za stávající situace nejsme schopni uspořádat Žermanice 2020 tak, abychom splnili všechna požadovaná hygienická kritéria a zároveň zachovali ráz akce. Žermanice se proto letos konat nebudou.

Zachovejte nám svou přízeň v příštím roce a následujících letech.

SPADIA Lab

Aktuality a události

VIRTUAL LAB technologie ve vašich službách

  • Komunikace mezi laboratoří a ordinací
  • Komunikace mezi ordinací a laboratoří pomocí elektronické žádanky
  • Pro spolupracující zdravotnická zařízení je zdarma
Co systém nabízí a jak jej získat