SPADIA pro firmy

Zdraví zaměstnanci mají významný podíl na dlouhodobém úspěšném fungování firmy. Správný životní styl se výraznou měrou podílí na produktivitě a výkonnosti každého jednotlivce. Mělo by tedy být cílem většiny firem, podílet se na dobré duševní a fyzické kondici zaměstnanců. Důraz na prevenci umožňuje předcházet mnoha nemocem a minimalizovat dlouhodobé pracovní neschopnosti.

Laboratorní vyšetření krve je prvním krokem ke zjištění aktuálního zdravotního stavu vašich, jak zjistit aktuální zdravotní stav Vašich spolupracovníků či zaměstnanců. Nabízíme možnost pro Vaše zaměstnance nechat si provést vyšetření mimo systém zdravotního pojištění – za přímou platbu.

Patříme k největším poskytovatelům laboratorní medicíny v České republice. Provádíme široké spektrum rutinních, vysoce specializovaných i unikátních vyšetření. Disponujeme širokou sítí odběrových míst nebo můžeme zajistit mobilní odběrové místo, které přijede přímo k vám. Pomůžeme s výběrem vyšetření, zajistíme odběry vzorků a předáme výsledky v elektronické formě. Můžeme spolupracovat přímo s Vaším závodním lékařem a napomoci tak k individuálnímu přístupu a vylepšení zdravotního stavu jednotlivých zaměstnanců vaší firmy.

Zdravý zaměstnanec znamená zdravá firma. Jsme SPADIA.

MOŽNOSTI spolupráce

Závodní péče

 • Spolupracujeme se závodními lékaři při provádění povinných a pravidelných pracovnělékařských vyšetření.
 • Poskytujeme laboratorní vyšetření krve v plném rozsahu v závislosti na charakteru povolání.
 • Mezi časté požadavky patří také kontroly přítomnosti alkoholu a omamných látek v těle.

Preventivní programy

 • Prevence, která umožňuje předcházet mnoha nemocem, a v nákladech na zaměstnance vychází podstatně levněji než řešení následků onemocnění či nemocí z povolání, je důležitou součástí péče o zdraví zaměstnance každé moderní firmy.
 • Nerizikové skupiny zaměstnanců nejsou již ze zákona povinné podstupovat pravidelné kontroly a vyšetření u závodního lékaře, přičemž mezi tyto patří většinou vedení firmy, management, vedoucí pracovníci na klíčových místech apod.
 • Zaměstnance můžete odeslat na jedno z našich odběrových míst nebo v rámci úspory pracovního času je možné odběry realizovat mobilními odběrovými pracovišti v areálu Vaší firmy.

Dny zdraví

 • Možnost organizace a provedení dne péče o zdraví u Vás ve firmě.
 • Ideální doplnění programu při teambuildingových aktivitách nebo tematických dnech pro zaměstnance.
 • V rámci našich služeb poskytujeme i vzdělávací kurzy, např. první pomoci.
 • Je velká škála základních vyšetření, které se dají zpracovat POCT analyzátory přímo na místě a výsledky jsou známy ve velmi krátké době.
 • Odběry mohou být realizovány formou mobilního odběrového pracoviště s odborným personálem.

SPADIA

KONTAKT

Mgr. Petra Rojíčková
obchodní ředitelka

E-mail: petra.rojickova@spadia.cz

Rádi připravíme nabídku na míru dle typu a činnosti vaší společnosti a zdravotního zatížení zaměstnanců. Vhodná vyšetření s vámi budeme vždy konzultovat v závislosti na různých skupinách zaměstnanců a jejich pracovní náplně (manažeři, ženy, muži, rizikové práce atd.).

Pro konkrétní řešení a nabídku nás kontaktuje.

PROČ SPADIAŠIROKÉ SPEKTRUM VYŠETŘENÍ
i bez doporučení lékařeRYCHLOST VYHODNOCENÍ
v nejkratším termínuZÁRUKA KVALITY
přesnost a profesionalitaVÁŽÍME SI DŮVĚRY
respektujeme Vaše soukromí

NEWS and events