Spadia News č. 25

12/29/2017 | RNDr. Martin Radina | News Archive

Vážení kolegové, přinášíme Vám další vydání našeho občasníku Spadia News. Letos jsme byli na informace trochu skoupější, nepublikovali jsme tolik jako v minulých letech Ale chci vás ujistit, že jsme nelenili a máme připraveno mnoho dalších článků a informací.

25. číslo Spadia news ke stažení

Důvodem bylo zejména to, že po 5 letech vydáváme knižně naší laboratorní příručku, na které jsme s kolegy pracovali asi rok. Věřím, že vás ohromí nejen svým rozsahem, ale že ji zejména budete využívat v každodenní praxi při racionálním indukování a hodnocení laboratorních vyšetření.

Rok 2017 se pomalu chýlí ke konci a je potřeba trochu bilancovat. Pokud bychom se zaměřili jen čistě na odbornou část naší práce, tak můžeme hodnotit rok 2017 pozitivně. Investovali jsme velké prostředky do obnovy našich technologií. Naším základní hodnotou je kvalita poskytované péče. Výsledky vyšetření musí být dlouhodobě hodnotitelné a tudíž neměníme dodavatelské společnosti. Každá takováto změna může přerušit dlouhodobá sledování vašich pacientů. Naše laboratoř se stává klíčovým poskytovatelem nejen v hmotnostní spektrometrii, ale u řady nejen onkologických diagnóz i v průtokové cytometrii, genetice a v patologii.

Díky velkým investicím do informačních technologií dokážeme komunikovat s jakýmkoli informačním softwarem, který se používá jak v ambulancích, tak v nemocnicích a tímto vám, ale i nám ulehčujeme práci a minimalizujeme počet chyb.

Rok 2017 z pozice manažera, který se stará o ekonomickou stránku fungování společnosti již nemůžu hodnotit tak pozitivně. Je to dáno zejména rozdílným přístupem k nemocničním a ambulantním zařízením. Dokážu ještě pochopit, že nemocnice řeší akutní případy, že mají nepřetržitý provoz a mnoho dalších aspektů poskytované péče. Nedokážu ale pochopit, že se nemocniční péče stále staví nad tu ambulantní, že se neustále podporuje nesmyslnými pobídkami a že se vytvářejí dva světy. Jeden „dobrý, resp. preferovaný“ nemocniční a jeden „špatný, resp. ten který má dost“ ambulantní. Věřím, že se přístup začne opět sjednocovat, protože pokud má fungovat, tak musí fungovat v celém rozsahu zdravotní péče a ne pouze v té akutní.

Vážení a milí kolegové, chtěl bych Vám za celý kolektiv SPADIA LAB poděkovat za spolupráci s námi a přeji vám klidný a pohodový adventní čas. Hodně zdraví, spokojenosti v osobním životě a v tom profesionálním přeji nám všem spravedlivé řízení našeho zdravotnictví a hlavně pevné nervy s našimi pacienty a klienty.

Za kolektiv SPADIA LAB
Martin Radina

VIRTUAL LAB technologie ve vašich službách

  • Komunikace mezi laboratoří a ordinací
  • Komunikace mezi ordinací a laboratoří pomocí elektronické žádanky
  • Pro spolupracující zdravotnická zařízení je zdarma
Co systém nabízí a jak jej získat