SPADIA NEWS - archiv

Spadia News speciál Veterina
 • Veterinární diagnostika
 • Vyšetření krevního obrazu a diferenciálního rozpočtu leukocytů pro veterinární vzorky
 • Diagnostika endokrinních funkcí - štítná žláza, slinivka břišní
 • Rozhovor: dnes se seriózní veterinární medicína nedá dělat bez laboratorní diagnostiky, říká MVDr. Vítězslav Raška,  vedoucí lékař veterinární kliniky VETMED v Ostravě
 • Symetrický dimethylarginin (SDMA) – biomarker funkce ledvin psů a koček
 • Veterinární diagnostika zažívá v posledních letech obrovský posun
13.05.2024
Spadia News č. 38
 • Vyšetření homocysteinu v krevním séru
 • Sportovat bez rizika
 • Stanovení vitaminů A + E
 • I muži potřebují pravidelný servis
 • MOVEMBER – výsledky testování i ve firmách
 • Markery kostní remodelace
 • Vyšetření profilu mastných kyselin
5.12.2023
Spadia News č. 37
 • Správné uchovávání biologických vzorků
 • Diagnostika primárních Membranózních nefropatií
 • Nová odběrová místa
 • Elektronická žádanka v systému VIRTUAL LAB
 • Zdraví a firmy
 • Netypický průběh infekcí způsobených pyogenním streptokokem
 • KAZUISTIKA: Krevní obraz? S diferenciálním rozpočtem, prosím…
 • Jednoduché v imunologii není vůbec nic
 • Nabídka vyšetření a objednání on-line
 • Naši pracovníci se účastnili KONGRESŮ v MONTREALU A ŘÍMĚ
19.09.2023
Spadia News č. 36
 • Rozšiřujeme síť našich odběrových míst
 • Stanovení tryptázy
 • GEPARD
 • Vylepšení elektronické komunikace Virtual Lab
 • Elektronická strukturovaná laboratorní příručka
 • Testovali jsme účastníky XXXI. Výročního sjezdu České kardiologické společnosti
 • Nové označení svozových aut
 • Obchodní zástupci SPADIA LAB zavítali na celou řadu odborných akcí
 • Naši pracovníci se zúčastnili mezinárodního kongresu ECCMID v Kodani
15.05.2023
Spadia News č. 35
 • Movember – vyšetření PHI
 • Rozšířili jsme spektrum PCR vyšetření o stanovení dalších původců sex. přenosných nemocí
 • Nový biochemický analyzátor pro vyšetření ELFO bílkovin séra
 • Protilátky proti VlsE proteinu jako možný parametr úspěšné léčby borreliózy
17.01.2023
Spadia News č. 34
 • Nový hematologický analyzátor pro veterinární vzorky
 • Zkušenosti studentů
 • Histaminová intolerance
 • Testování a odběry COVID-19
 • Stanovení koncentrace volných mastných kyselin v séru
31.07.2022
Spadia News č. 33
 • Vyšetření buněčné imunity proti viru SARS CoV-2
 • Potravinová intolerance
 • Nádorové markery
 • „Nekomplementové“ geny u mutační analýzy komplementu
 • Jsme SPADIA, jsme na TikToku!
23.12.2021
Spadia News č. 32
 • Optimalizace spolupráce s ohledem na akreditaci laboratoře
 • Antigenní testy pro Covid-19
 • Vitamín D + protilátky IgG proti COVID (antiCoV–2 IgG)
 • Laboratorní diagnostika protilátek proti SARS-CoV-2
 • Odběrová místa Spadia LAB pro COVID-19
 • Vývoj epidemie SARS−CoV−2 u dětí v populaci České republiky
03.05.2021
Spadia News č. 31
 • Symetrický dimethylarginin (SDMA) – biomarker funkce ledvin psů a koček
 • Průkaz a stanovení antigenů SARS-CoV-2
 • Laboratoř SPADIA LAB je připravena na společné testování na COVID-19, chřipku A a chřipku B
 • Lipémie
07.12.2020
Spadia News č. 30
 • Odběry na COVID-19 v Praze
 • Vyšetření protilátek proti SARS CoV-2
 • Diagnostika SARS-CoV-2 na Oddělení molekulárně – biologických metod
 • PCR vyšetření se neodehrává jen přímo v termocycleru
30.06.2020
Spadia News č. 29
 • Mutační analýza trombotických mikroangiopatií
 • Antibiotické středisko Ostrava
 • Laboratorní screening kolorektálního karcinomu – stav v roce 2020
 • Novinka na Oddělení molekulárně – biologických metod LKM!!!
 • Selen - statistika
01.12.2019
Spadia News č. 28
 • Reprodukce a imunita
 • Rozšiřujeme spektrum PCR vyšetření o stanovení dalších původců onemocnění přenášených klíšťaty
 • Sérový calprotectin v diagnostice a monitorování zánětlivých onemocnění
 • Homocystein a jeho negativní účinky na lidský organismus
 • GEPARD - Genetická analýza závažných dědičných onemocnění
14.09.2019
Spadia News č. 27
 • Diagnostika Clostridium difficile rozšířená o PCR vyšetření
 • Sexuálně přenosné nemoci
 • Speciální vyšetření - stanovení stopových a toxických prvků
 • Stanovení ELF score
12.12.2018
Spadia News č. 26
 • Statistické vyhodnocení hladiny vitaminu D u našich pacientů
 • Diagnostika spalniček v laboratořích Spadia Lab
 • Mykologická vyšetření laboratoře SPADIA
 • Test blastické transformace lymfocytů – nová metoda s Ki-67
 • Syndrom fragilního X chromozómu (FRAXA, syndrom Martin-Bell)
31.05.2018
Spadia News č. 25
 • Multiplexová diagnostika v laboratoři imunologie a sérologie
 • Suvenýr z dovolené, který nepotěší
 • Molekulárně-genetická analýza genů spojených s hereditárními nádorovými syndromy
 • TDM – Antipsychotika
 • Neočekávané hodnoty APTT
 • Nová odběrová místnost v budově Polikliniky v Ostravě Hrabůvce
29.12.2017
Spadia News č. 24
 • MSACL Palm Springs 2016, California, USA, MSACLEU Salzburg 2016, Rakousko
 • S toxikologií za klokany - Kongres TIAFT 2016 Brisbane, Austrálie
 • Referenční meze fertilitních hormonů
 • Nejnovější členové týmu na Oddělení molekulárně biologických metod
30.12.2016
Spadia News č. 23
 • Preeklampsie (PE) v těhotenství
 • Rok novinek v DNA diagnostice
 • Virová hepatitida E
 • Elektronická laboratorní žádanka jako moderní prostředek komunikace mezi lékařem a laboratoří
 • Trombofilie a jejich diagnostika v naší laboratoři
13.12.2016
Spadia News č. 22
 • Stimulační protilátky proti TSH receptoru (TSI)
 • Laboratoř klinické biochemie - novinky a důležitá upozornění
 • Nově prováděná PCR vyšetření v Laboratoři klinické mikrobiologie
 • Alergologická diagnostika v laboratořích Spadia
 • Vitamíny
26.07.2016
Spadia News č. 21
 • Doporučené vyšetření: Mycoplasmata a Ureaplasmata v moči
 • Index zdravé prostaty PHI
 • Hyperprolaktinemie a klinický význam
 • Stanovení exprese antigenu HLA B27 metodou průtokové cytometrie
 • Odběrové soupravy se separačním gelem nejsou vhodné pro vyšetření prováděná metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí
 • TRISOMY TEST vyloučí poruchy chromozomů
05.01.2016
Spadia News č. 20
 • Imunohematologická vyšetření v naší laboratoři
 • Jak na alkohol
 • Kultivační vyšetření moči
 • Výhody nových imunoblotů v laboratorní diagnostice pertuse a chlamydií
 • Význam cytogenetického vyšetření u hematologických malignit moči
 • Diagnostika monogenně dědičných chorob
 • Příčiny infertility z pohledu genetika
 • Virové hrozby digitální éry
 • Elektronická laboratorní žádanka není Yet
27.03.2015
Spadia News č. 19
 • Kvantitativní stanovení sérového myloidu A (SAA)
 • Stanovení kyseliny methylmalové a homocysteinu v jedné analýze
 • Laboratorní diagnostika lues v laboratoři Spadia Lab., a.s.
22.12.2014
Spadia News č. 18
 • Jak je to s laboratořemi v roce 2014?
 • Diagnostika monoklonálních gamapatií
 • Laboratorní diagnostika pertuse
 • Stanovení antiepileptik v séru
 • Konsolidace informačních systémů ve SPADIA Lab
24.10.2014
Spadia News č. 17
 • DHT – dihydrotestosteron
 • Sérologická diagnostika infekčních a autoimunitních onemocnění
 • Karbohydrát-deficientní transferin (CDT) – 1.část
 • Neinvazivní prenatální testování – nová metoda screeningu M. Down u plodu
 • Diagnostika urogenitálních mykoplazmat
01.06.2014
Spadia News č. 16
 • Průzkum spokojenosti mezi lékaři
 • Sérologická diagnostika infekcí způsobených Yersina enterocolitica
 • FOB Gold NG - Kvantitativní stanovení Hb ve stolici
01.03.2014
Spadia News č. 15
 • Alfa-1 - mikroglobulin v moči
 • Celiakie a její laboratorní diagnostika
 • Diferenciální diagnostika hyperbilirubinemií
 • Reakreditace
01.12.2013
Spadia News č. 14
 • Vydávání výsledkové zprávy přímo pacientům
 • AMH (Anti-Müllerian hormon)
 • Preanalytická fáze laboratorního vyšetření
 • Využití fluorescenční průtokové cytometrie v mikrobiologické diagnostice infekcí močových cest
 • Stanovení alfa-1-mikroglobulinu v moči
 • Infekční mononukleóza a její diagnostika
 • Spinální svalová atrofie – odhalování přenašečů
01.08.2013
Spadia News č. 13
 • MALDI-TOF , VITEK 2 - nové vybavení Laboratoře klinické mikrobiologie
 • Gastrin
 • Aktivní vitamin B12 - HoloTC
 • Trombofilní stavy – molekulárně biologická diagnostika
 • Vyšetření moče průtokovým cytometrem v laboratoři lékařské mikrobiologie
 • Aktuality v oblasti systému dle ČSN EN ISO 15 189:2007
01.03.2013
Spadia News č. 12
 • Terapeutické monitorování hladin léčiv – topiramát
 • Quantiferon v diagnostice infekce Mycobacterium tuberculosis
 • Stanovení citlivosti na antimikrobiální látky
01.07.2012
Spadia News č. 11
 • Mycoplasma Pneumoniae
 • Vyšetření hliníku v plazmě
 • Význam stanovení hořčíku
 • Hemokultivační automat Bactec
 • Noroviry – imunochromatografický test - stanovení antigenu
 • Glykovaný hemoglobin - změny
01.04.2012
Spadia News č. 10
 • Molekulárně genetická diagnostika HBV a HCV
 • Vyšetření HPV HR z cervikálních stěrů metodou RT-PCR
 • Kvantitativní stanovení lidského epididymálního proteinu (HE4) v séru nebo plazmě
 • Terapeutické monitorování hladin léčiv
01.12.2011
Spadia News č. 9
 • Erytropoetin (EPO) a jeho formy
 • HBV
 • Vyšetření HPV HR z cervikálních stěrů metodou RT-PCR
 • Molybden v slzách
01.03.2011
Spadia News č. 8
 • Problematika vyšetření aPTT u dětí
 • Vyšetření na Chlamyda trachomatis metodou PCR RT
 • F-TST - Volný testosteron
 • Odběry moči
 • Laboratoř SPADIA LAB, a.s., Diagnostická laboratoř úspěšně obhájila akreditaci
01.12.2010
Spadia News č. 7
 • Vypočtená glomerulární filtrace (eGF)
 • ENA
 • Laboratorní monitorování antiagregační léčby ASA
 • Novinky v laboratoři
01.10.2010
Spadia News č. 6
 • Příprava a požadavky v procesu akreditace I. – výsledková zpráva a žádanka
 • Diferenciál leukocytů: analyzátor versus mikroskop
 • Vyšetření IGF-BP3
 • Inzulínu podobný rastový faktor 1 (IGF1) a karcinom prostaty
 • CIK
01.07.2010
Spadia News č. 5
 • Parametry krevního obrazu
 • IGF I
 • Feochromocytom – hormonální příčina sekundární hypertenze
01.05.2010
Spadia News č. 4
 • ICTP jako marker monitorování kostních metastáz
 • Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC)
 • Spektrální instrumentální metody v laboratorní medicíně
 • Protilátky
01.03.2010
Spadia News č. 3
 • Laboratorní vyšetření hepatitidy A
 • Metabolismus železa
 • Odběr krve pro laboratorní vyšetření
01.02.2010
Spadia News č. 2
 • Vize, mise a hodnoty SPADIA LAB
 • Homocystein
 • Terapeutické monitorování hladin digoxinu a teofylinu
 • C-reaktivní protein
01.12.2009
Spadia News č. 1
 • Glomerulární filtrace
 • Kvalitativní vyšetření moče a močového sedimentu
 • Novinky v lipidech
01.11.2009

NEWS and events

VIRTUAL LAB technologie ve vašich službách

 • Komunikace mezi laboratoří a ordinací
 • Komunikace mezi ordinací a laboratoří pomocí elektronické žádanky
 • Pro spolupracující zdravotnická zařízení je zdarma
Co systém nabízí a jak jej získat