SPADIA NEWS - archiv

Spadia News č. 35 17.01.2023
 • Movember – vyšetření PHI
 • Rozšířili jsme spektrum PCR vyšetření o stanovení dalších původců sex. přenosných nemocí
 • Nový biochemický analyzátor pro vyšetření ELFO bílkovin séra
 • Protilátky proti VlsE proteinu jako možný parametr úspěšné léčby borreliózy
Spadia News č. 34 31.07.2022
 • Nový hematologický analyzátor pro veterinární vzorky
 • Zkušenosti studentů
 • Histaminová intolerance
 • Testování a odběry COVID-19
 • Stanovení koncentrace volných mastných kyselin v séru
Spadia News č. 33 23.12.2021
 • Vyšetření buněčné imunity proti viru SARS CoV-2
 • Potravinová intolerance
 • Nádorové markery
 • „Nekomplementové“ geny u mutační analýzy komplementu
 • Jsme SPADIA, jsme na TikToku!
Spadia News č. 32 03.05.2021
 • Optimalizace spolupráce s ohledem na akreditaci laboratoře
 • Antigenní testy pro Covid-19
 • Vitamín D + protilátky IgG proti COVID (antiCoV–2 IgG)
 • Laboratorní diagnostika protilátek proti SARS-CoV-2
 • Odběrová místa Spadia LAB pro COVID-19
 • Vývoj epidemie SARS−CoV−2 u dětí v populaci České republiky
Spadia News č. 31 07.12.2020
 • Symetrický dimethylarginin (SDMA) – biomarker funkce ledvin psů a koček
 • Průkaz a stanovení antigenů SARS-CoV-2
 • Laboratoř SPADIA LAB je připravena na společné testování na COVID-19, chřipku A a chřipku B
 • Lipémie
Spadia News č. 30 30.06.2020
 • Odběry na COVID-19 v Praze
 • Vyšetření protilátek proti SARS CoV-2
 • Diagnostika SARS-CoV-2 na Oddělení molekulárně – biologických metod
 • PCR vyšetření se neodehrává jen přímo v termocycleru
Spadia News č. 29 01.12.2019
 • Mutační analýza trombotických mikroangiopatií
 • Antibiotické středisko Ostrava
 • Laboratorní screening kolorektálního karcinomu – stav v roce 2020
 • Novinka na Oddělení molekulárně – biologických metod LKM!!!
 • Selen - statistika
Spadia News č. 28 14.09.2019
 • Reprodukce a imunita
 • Rozšiřujeme spektrum PCR vyšetření o stanovení dalších původců onemocnění přenášených klíšťaty
 • Sérový calprotectin v diagnostice a monitorování zánětlivých onemocnění
 • Homocystein a jeho negativní účinky na lidský organismus
 • GEPARD - Genetická analýza závažných dědičných onemocnění
Spadia News č. 27 12.12.2018
 • Diagnostika Clostridium difficile rozšířená o PCR vyšetření
 • Sexuálně přenosné nemoci
 • Speciální vyšetření - stanovení stopových a toxických prvků
 • Stanovení ELF score
Spadia News č. 26 31.05.2018
 • Statistické vyhodnocení hladiny vitaminu D u našich pacientů
 • Diagnostika spalniček v laboratořích Spadia Lab
 • Mykologická vyšetření laboratoře SPADIA
 • Test blastické transformace lymfocytů – nová metoda s Ki-67
 • Syndrom fragilního X chromozómu (FRAXA, syndrom Martin-Bell)
Spadia News č. 25 29.12.2017
 • Multiplexová diagnostika v laboratoři imunologie a sérologie
 • Suvenýr z dovolené, který nepotěší
 • Molekulárně-genetická analýza genů spojených s hereditárními nádorovými syndromy
 • TDM – Antipsychotika
 • Neočekávané hodnoty APTT
 • Nová odběrová místnost v budově Polikliniky v Ostravě Hrabůvce
Spadia News č. 24 30.12.2016
 • MSACL Palm Springs 2016, California, USA, MSACLEU Salzburg 2016, Rakousko
 • S toxikologií za klokany - Kongres TIAFT 2016 Brisbane, Austrálie
 • Referenční meze fertilitních hormonů
 • Nejnovější členové týmu na Oddělení molekulárně biologických metod
Spadia News č. 23 13.12.2016
 • Preeklampsie (PE) v těhotenství
 • Rok novinek v DNA diagnostice
 • Virová hepatitida E
 • Elektronická laboratorní žádanka jako moderní prostředek komunikace mezi lékařem a laboratoří
 • Trombofilie a jejich diagnostika v naší laboratoři
Spadia News č. 22 26.07.2016
 • Stimulační protilátky proti TSH receptoru (TSI)
 • Laboratoř klinické biochemie - novinky a důležitá upozornění
 • Nově prováděná PCR vyšetření v Laboratoři klinické mikrobiologie
 • Alergologická diagnostika v laboratořích Spadia
 • Vitamíny
Spadia News č. 21 05.01.2016
 • Doporučené vyšetření: Mycoplasmata a Ureaplasmata v moči
 • Index zdravé prostaty PHI
 • Hyperprolaktinemie a klinický význam
 • Stanovení exprese antigenu HLA B27 metodou průtokové cytometrie
 • Odběrové soupravy se separačním gelem nejsou vhodné pro vyšetření prováděná metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí
 • TRISOMY TEST vyloučí poruchy chromozomů
Spadia News č. 20 27.03.2015
 • Imunohematologická vyšetření v naší laboratoři
 • Jak na alkohol
 • Kultivační vyšetření moči
 • Výhody nových imunoblotů v laboratorní diagnostice pertuse a chlamydií
 • Význam cytogenetického vyšetření u hematologických malignit moči
 • Diagnostika monogenně dědičných chorob
 • Příčiny infertility z pohledu genetika
 • Virové hrozby digitální éry
 • Elektronická laboratorní žádanka není Yet
Spadia News č. 19 22.12.2014
 • Kvantitativní stanovení sérového myloidu A (SAA)
 • Stanovení kyseliny methylmalové a homocysteinu v jedné analýze
 • Laboratorní diagnostika lues v laboratoři Spadia Lab., a.s.
Spadia News č. 18 24.10.2014
 • Jak je to s laboratořemi v roce 2014?
 • Diagnostika monoklonálních gamapatií
 • Laboratorní diagnostika pertuse
 • Stanovení antiepileptik v séru
 • Konsolidace informačních systémů ve SPADIA Lab
Spadia News č. 17 01.06.2014
 • DHT – dihydrotestosteron
 • Sérologická diagnostika infekčních a autoimunitních onemocnění
 • Karbohydrát-deficientní transferin (CDT) – 1.část
 • Neinvazivní prenatální testování – nová metoda screeningu M. Down u plodu
 • Diagnostika urogenitálních mykoplazmat
Spadia News č. 16 01.03.2014
 • Průzkum spokojenosti mezi lékaři
 • Sérologická diagnostika infekcí způsobených Yersina enterocolitica
 • FOB Gold NG - Kvantitativní stanovení Hb ve stolici
Spadia News č. 15 01.12.2013
 • Alfa-1 - mikroglobulin v moči
 • Celiakie a její laboratorní diagnostika
 • Diferenciální diagnostika hyperbilirubinemií
 • Reakreditace
Spadia News č. 14 01.08.2013
 • Vydávání výsledkové zprávy přímo pacientům
 • AMH (Anti-Müllerian hormon)
 • Preanalytická fáze laboratorního vyšetření
 • Využití fluorescenční průtokové cytometrie v mikrobiologické diagnostice infekcí močových cest
 • Stanovení alfa-1-mikroglobulinu v moči
 • Infekční mononukleóza a její diagnostika
 • Spinální svalová atrofie – odhalování přenašečů
Spadia News č. 13 01.03.2013
Spadia News č. 12 01.07.2012
Spadia News č. 11 01.04.2012
Spadia News č. 10 01.12.2011
Spadia News č. 9 01.03.2011
Spadia News č. 8 01.12.2010
Spadia News č. 7 01.10.2010
Spadia News č. 6 01.07.2010
Spadia News č. 5 01.05.2010
Spadia News č. 4 01.03.2010
Spadia News č. 3 01.02.2010
Spadia News č. 2 01.12.2009
Spadia News č. 1 01.11.2009

NEWS and events

VIRTUAL LAB technologie ve vašich službách

 • Komunikace mezi laboratoří a ordinací
 • Komunikace mezi ordinací a laboratoří pomocí elektronické žádanky
 • Pro spolupracující zdravotnická zařízení je zdarma
Co systém nabízí a jak jej získat