Nový přístup v testování onemocnění covid-19

9/9/2020 | SPADIA LAB | News Archive

Praha

Nový přístup v testování onemocnění covid-19 vyzkoušeli a optimalizovali do rutinní diagnostické praxe v laboratoři SPADIA LAB na 25 000 vzorcích.

Rychlá izolační metoda nukleových kyselin navýšila kapacitu laboratoře na dva tisíce testovaných vzorků denně na onemocnění covid-19. Stejný počet bude moci testovat i s kombinovaným testem na covid-19 a chřipku typu A a B, který bude zásadní pro diagnostiku již v podzimních měsících.

SPADIA LAB se stala součástí týmu a začala testovat nový přístup

Už na počátku léta jsme si uvědomovali, že přijde chřipkové období a bude třeba rychle rozlišit obě onemocnění. Z tohoto důvodu jsme uvažovali o multiplexním kitu, pomocí kterého tato onemocnění stanovíme současně z jedné analýzy. Navázání spolupráce s Univerzitou Karlovou a týmem prof. Stanislava Kmocha z 1. lékařské fakulty UK znamenalo zásadní posun v testování. Díky inovativním přístupům vědeckého týmu pana profesora Kmocha jsme mohli významně zrychlit přípravu vzorků,“ uvedl k počátku spolupráce ředitel SPADIA LAB RNDr. Martin Radina. Bez přístupu lidí, kteří se dokázali pružně adaptovat na novou technologii, by to však nešlo.  „Dokázali jsme a přesvědčili jsme se, že umíme velmi efektivně a flexibilně reagovat na podobné situace. Ověřili jsme si, že jsme společnost, která umí mobilizovat a motivovat kolektiv, který je to nejcennější, co máme,“ vysvětluje ředitel SPADIA LAB RNDr. Martin Radina.

Významnou výhodou nového řešení je bezpečnost pro lidi, kteří se vzorky manipulují. „Virus se totiž v nově vyvinutém speciálním roztoku deaktivuje, aniž by se narušila jeho genetická informace. Roztok virus udrží bezpečně neutralizovaný i několik dní. Dnes se vzorky obvykle uchovávají zchlazené a jsou stabilní jen krátkou dobu. Nové testovací soupravy umožní zkrátit dobu analýzy vzorku na polovinu oproti běžným řešením na trhu,“ zdůraznila vedoucí oddělení molekulárně-biologických metod, jehož součástí je COVID laboratoř SPADIA LAB MVDr. Zuzana Dindová.

Nová spin-off společnost GeneSpector koordinuje aktivity všech spolupracujících subjektů, řídí marketingu a obchod

Charles University Innovations Prague s.r.o., dceřiná společnost UK, spojila síly s dalšími třemi komerčními subjekty: GENERI BIOTECH s.r.o., SPADIA LAB, a.s. a ZKV Career, s.r.o. k založení nové spin-off společnosti GeneSpector s.r.o., která vznikla 11. srpna 2020. Cíle nové společnosti shrnuje její jednatel a ředitel Ing. Michal Pohludka,Ph.D., MBA„Naším cílem je laboratořím poskytnout jednoduchou a rychlou diagnostiku COVID-19 a jiných virových onemocnění, která lékařům poskytne čas pro včasnou léčbu nebo preventivní opatření. Naše produkty tvoříme s vědomím různorodosti našich laboratoří. Proto budou aplikovatelné na všechny současné otevřené přístrojové platformy a jednoduché natolik, aby je laboratoře mohly okamžitě využívat.“ (zdroj https://cuni.cz/UK-10656.html)

Laboratoř SPADIA LAB provedla už přes 60 tisíc PCR vyšetření SARS CoV-2

Tento počet ji řadí mezi laboratoře s největší kapacitou v republice.  Investice do vybavení COVID laboratoře už přesáhly 12 milionů korun. Zpočátku testovala prioritně zdravotníky, policisty, hasiče, záchranáře a pacienty. Velkou pomocí bylo i to, že Lékařská fakulta Ostravské univerzity a několik výzkumných institucí zapůjčili potřebné přístroje a SPADIA LAB postupně navyšovala kapacity. Aby mohla reagovat na zvýšený zájem o PCR testy ze strany samoplátců, vyčlenila odběrová místa a zřídila nová. V červenci 2020 se překročila hranice tisícovky vyšetření denně. Administrativu významně zrychlilo zavedení on-line objednávkového systému.  

Na vyhodnocení testu potřebuje laboratoř obvykle 24 hodin, výsledky však mohou být známy i do dvou hodin. Závisí to na počtu a čase dodaných vzorků do laboratoře. Výsledky PCR vyšetření dodává samoplátcům laboratoř následující den na uvedenou adresu e-mailem. Přehled se posílá příslušným hygienickým stanicím, ať už jsou testovaní lidé pozitivní nebo negativní. Navíc naše laboratorní informační systémy umožňují automatické zasílání výsledků provedených vyšetření na covid-19 přímo do centrálního systému infekčních onemocnění, a to několikrát za den.

SPADIA LAB je síť diagnostických laboratoří, která patří k největším poskytovatelům laboratorní medicíny v České republice. Provádí široké spektrum rutinních, vysoce specializovaných i unikátních vyšetření. Je akreditovanou laboratoří dle normy ČSN EN ISO 15189:2013. Rovněž je držitelkou oprávnění k testování COVID-19 vydaným ze strany Státního zdravotního ústavu www.szu.cz/tema/prevence/laboratorni-vysetrovani-puvodce-covid-19. Aktuálně zpracováváme nejen vzorky k testování na přítomnost koronaviru, ale především vzorky pacientů, které zasílají obvodní lékaři, pediatři, specialisté z ambulantních zařízení a nemocnic.  „Současná situace totiž nemění nic na tom, že lékaři stále léčí pacienty na jejich stávající choroby a k tomu potřebují, aby naše laboratoř dodávala včas výsledky laboratorních testů, podle nichž nastavují nebo upravují léčbu. Rovněž řada pacientů čeká na plánované operační zákroky a lékaři potřebují výsledky z předoperačních vyšetření,“ uzavřel ředitel SPADIA LAB RNDr. Martin Radina.

Přiložený soubor - tisková zpráva, Univerzita Karlova

VIRTUAL LAB technologie ve vašich službách

  • Komunikace mezi laboratoří a ordinací
  • Komunikace mezi ordinací a laboratoří pomocí elektronické žádanky
  • Pro spolupracující zdravotnická zařízení je zdarma
Co systém nabízí a jak jej získat