Laboratorní medicína – Žermanice

6/23/2023 | SPADIA | News Archive

Žermanice

12. a 13. června proběhla oblíbená akce „Laboratorní medicína – Žermanice“...

Laboratorní medicína – Žermanice
Prezentace pro odbornou veřejnost.

12. a 13. června se v penzionu Mostař na Žermanické přehradě se již podruhé po covidové pauze konala u odborné veřejnosti velmi oblíbená akce „Laboratorní medicína – Žermanice“. Tyto pracovní dny probíhají vždy začátkem června již mnoho desítek let pod laskavým vedením RNDr. Dagmar Gotzmannové a poslední roky je jí k ruce také realizační tým SPADIA LAB.

Akce vešla v celorepublikovou známost kvalitou prezentovaných sdělení a přátelskou atmosférou rodinného penzionu a stala se nedílnou součástí každoročního plánu akcí garantovaných Českou společností klinické biochemie.

Důkazem budiž letošní účast 152 osob, která naplnila kapacitu akce na maximum.

Poděkování patří také všem partnerům a sponzorům akce.

VIRTUAL LAB technologie ve vašich službách

  • Komunikace mezi laboratoří a ordinací
  • Komunikace mezi ordinací a laboratoří pomocí elektronické žádanky
  • Pro spolupracující zdravotnická zařízení je zdarma
Co systém nabízí a jak jej získat