SPADIA NEWS speciál VETERINA

5/13/2024 | Lukáš Garčic | News Archive

Na stránkách tohoto občasníku vás informujeme o důležitých novinkách z laboratoře. Podívejte se s námi na aktuální číslo věnované veterinární laboratorní diagnostice.

SPECIÁL VETERINA SPADIA NEWS on-line verze      PDF ke stažení

Vážení veterinární lékaři,

s potěšením vám předkládáme tuto brožuru, která obsahuje informace o rutinních, ale především o nejčastějších specializovaných veterinárních testech, které má naše laboratoř v nabídce. Obsahuje také rozhovor s naším dlouholetým klientem, MVDr. Vítězslavem Raškou z Ostravy.

S testováním zvířecích vzorků má laboratoř Spadia Lab, a.s. dlouholeté zkušenosti. V začátcích jsme prováděli pouze vyšetření, která byla společná s humánní diagnostikou. Postupem času začala zdravotní péče o zvířata vyžadovat specializované veterinární testy. Vybavili jsme tak naši laboratoř vhodnými přístroji a diagnostikou. Naučili jsme se také maximálně využít malé objemy vzorků, které jsou u odběrů zvířecích pacientů časté. Kolegové z laboratoří získali zkušenosti s hodnocením výsledků, které může záviset i na konkrétním druhu vyšetřovaného zvířete.

Naší výhodou je technické a personální zázemí velké diagnostické laboratoře, která zajišťuje jak humánní, tak i veterinární laboratorní vyšetření. Zajišťujeme svozy biologického materiálu s udržováním a kontrolou vhodných transportních podmínek. Ty jsou zárukou dodržení preanalytické fáze a nezbytným předpokladem pro získání správných výsledků. Máme systém elektronického zasílání výsledků, které společně s krátkým časem nutným pro transport vzorku umožňuje rychlé doručení výsledků, na které společně se svými klienty netrpělivě čekáte. Sdílení laboratorních kapacit pro lidské i zvířecí pacienty také snižuje naše náklady a umožňuje nám nabízet veterinární vyšetření za výhodnějších podmínek než konkurenční laboratoře.

Veterinární laboratorní testy jsou důležitým nástrojem pro veterináře při diagnostice, monitorování zdravotního stavu a sledování léčby zvířat. Věřím, že vás naše nabídka laboratorních služeb zaujme.
Těším se na naši spolupráci.

Mgr. Lukáš Garčic, zdravotní ředitel SPADIA


Více SPADIA NEWS v archivu

VIRTUAL LAB technologie ve vašich službách

  • Komunikace mezi laboratoří a ordinací
  • Komunikace mezi ordinací a laboratoří pomocí elektronické žádanky
  • Pro spolupracující zdravotnická zařízení je zdarma
Co systém nabízí a jak jej získat