HISTORIE a současnost

Dne 2. listopadu 2009 zahájila svůj provoz nová diagnostická laboratoř v Moravskoslezském kraji SPADIA Lab. Naše laboratoř je zaměřena zejména na primární péči, tj. praktické lékaře, ale i specialisty a díky velkému spektru laboratorních vyšetření můžeme doplnit vyšetření, která se běžně neprovádějí ani v lůžkových zařízeních.

Výhodou pro všechny spolupracující lékaře, resp. zdravotnická zařízení je naše komplexnost, komunikativnost, rychlost a flexibilita, se kterou dokážeme pružně reagovat na nové trendy a zejména na Vaše požadavky z oblasti laboratorní medicíny.

Naše laboratoř SPADIA LAB je zcela nová, a proto se tím více zaměřujeme na budoucnost.
Nejdůležitější je pro nás, zejména velmi kvalitní spolupráce s vámi.
 

SPADIA laboratoř

Aktuality a události

VIRTUAL LAB technologie ve vašich službách

  • Komunikace mezi laboratoří a ordinací
  • Komunikace mezi ordinací a laboratoří pomocí elektronické žádanky
  • Pro spolupracující zdravotnická zařízení je zdarma
Co systém nabízí a jak jej získat