ODDĚLENÍ řízení kvality

Oddělení řízení kvality je od začátku roku 2015 integrální součástí laboratoří SPADIA LAB. Hlavním úkolem našeho oddělení je zavádět, udržovat a zlepšovat systém managementu kvality. Diagnostická laboratoř je akreditována Českým institutem pro akreditaci (ČIA) dle ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotnické laboratoře – Požadavky na kvalitu a způsobilost. Tento systém kvality zajišťuje, že služby poskytované Diagnostickou laboratoří - od transportu až po vydání výsledkové zprávy - jsou poskytovány na vysoké úrovni.

Laboratoř je rovněž držitelem Rozhodnutí o povolení činnosti diagnostické laboratoře dle zákona č. 296/2008 Sb. a držitelem Rozhodnutí o povolení k činnosti kontrolní laboratoře dle zákona č. 378/2007 Sb, které vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv.

KONTAKTY

Telefon

+420 555 534 054

JMÉNO POZICE/FUNKCE KONTAKT
Ing. Pavlína Závorová Manažer kvality  
Ing. Kateřina Javorská Zástupce manažera kvality, správce měřidel +420 731 619 912
Ing. Monika Žváčková Zástupce manažera kvality +420 603 223 901
Ing. Lucie Kuchařová Zástupce manažera kvality +420 736 513 215
Ing. Daniela Vašek Zástupce manažera kvality +420 735 193 255

Aktuality a události

VIRTUAL LAB technologie ve vašich službách

  • Komunikace mezi laboratoří a ordinací
  • Komunikace mezi ordinací a laboratoří pomocí elektronické žádanky
  • Pro spolupracující zdravotnická zařízení je zdarma
Co systém nabízí a jak jej získat