SPADIA LAB, a. s.

Jsme síť moderních diagnostických laboratoří, která patří k největším poskytovatelům laboratorní medicíny v České republice. Provádíme široké spektrum rutinních, vysoce specializovaných i unikátních vyšetření. Velké počty vzorků nám umožňují rychlost zpracování a potřebnou kvalitu výsledků. To je zásadním předpokladem pro správnou péči o pacienta jak v oblasti prevence, tak i v oblasti léčby. Jsme správnou volbou pro všechny lékaře, kteří chtějí poskytovat kvalitní zdravotní péči svým pacientům od primární péče až po fakultní nemocnice. Jsme SPADIA.

NEPŘEHLÉDNĚTE
Aktuální informace (aktualizováno 17.3.2020)

Důležité sdělení k vyšetřování nemoci COVID-19 (koronavirus) v laboratoři SPADIA LAB


V současné době NEPROVÁDÍME vyšetření COVID-19 pro samoplátce.

Dne 10.03.2020 bylo laboratoři SPADIA LAB uděleno ze strany SZÚ povolení k diagnostice vyšetření koronaviru a laboratoř SPADIA LAB byla zařazena na seznam laboratoří oprávněných k diagnostice vyšetření koronaviru.

V současné době je však kapacita laboratoře SPADIA LAB maximálně vytížena vyšetřováním vzorků pro nemocnice a zbylá zdravotnická zařízení. Z tohoto důvodu nemá laboratoř SPADIA LAB v tuto chvíli kapacitu provádět vyšetření COVID-19 pro samoplátce.

NEPROVÁDÍME odběr vzorků pro vyšetření COVID-19.

Laboratoř SPADIA LAB neprovozuje odběrové místo pro odběr vzorků za účelem vyšetření COVID-19. Seznam míst provádějících odběr vzorků pro vyšetření možného onemocnění COVID-19 je zveřejněn a aktualizován na internetových stránkách SZÚ, MZČR a Krajských hygienických stanic.

Dovolíme si upozornit na to, že odběr vzorku bude proveden primárně u těch pacientů, kterým to doporučí epidemiolog. Pokud je zde zvýšené riziko, že jste infikováni virem, pak primárně konzultujte svůj stav s epidemiologem. Pacientům, kteří nebudou mít doporučení epidemiologa, může být odběr vzorku pro vyšetření COVID-19 odepřen.

Pokud existuje zvýšené riziko, že jste infikovaní tímto virem (např. pobývali jste v rizikových oblastech, pozorujete na sobě příznaky onemocnění apod.), nenavštěvujte prosím naše odběrová místa, kdy v opačném případě vystavíte riziku jak naše pracovníky, tak ostatní pacienty.

Podmínky odběru vzorků pro jiná vyšetření (mimo COVID-19)

Z důvodu snahy o maximální ochranu nejen Vás a ostatních pacientů, ale rovněž našich vlastních zaměstnanců, Vás žádáme, abyste v případě návštěvy odběrového místa za účelem odebrání vzorku, měli obličej chráněný (zakrytý) rouškou, respirátorem, nebo jakoukoli jinou ochranou nosu a úst (např. šátek apod.). V opačném případě může dojít k odmítnutí odebrání vzorku.

Pokud na sobě pozorujete příznaky onemocnění (zvýšená teplota, dušnost, kašel, bolesti svalů či únava) v prvé řadě telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře nebo místní krajskou hygienickou stanici

Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem onemocnění COVID-19, ať už jste občan či zdravotník, jsou vám k dispozici jak infolinky Státního zdravotního ústavu, tak i jednotlivých zdravotních pojišťoven. Kontakty jsou zveřejněny na: https://koronavirus.mzcr.cz/dulezite-kontakty/

Pokud se nemůžete na infolinky dovolat, zachovejte, prosím, především klid. V současné době mohou být v důsledku zvýšeného zájmu o tuto problematiku dočasně obsazené a přetížené.

Děkujeme za pochopení.
Tým SPADIA LAB

POBOČKY v ČR

Praha
Brno
Ostrava
Frýdek-Místek
Havířov
Hlučín
Frenštát pod Radhoštěm
Nový Jičín
Opava

KOMPLEXNOST laboratoří

Laboratoř klinické biochemie
- oddělení chromatografie a spektrometrie
Laboratoř hematologie
Laboratoř klinické imunologie a sérologie
Laboratoř klinické mikrobiologie
- oddělení molekulářně-biologických metod
- antibiotické středisko
Laboratoř lékařské genetiky​
 - laboratoř molekulární biologie
 - cytogenetická laboratoř


odběry

 

BEZPLATNÉ LINKY
Po-Pá 7.00 - 15.00 hodin

Ostrava

centrální laboratoř

800 100 329

mikrobiologie

800 666 444

Brno

centrální laboratoř

800 100 052

mikrobiologie

800 465 465

Praha

centrální laboratoř

800 898 898

mikrobiologie

800 655 655

Aktuality a události

NABÍDKA SLUŽEB

PRO LÉKAŘE
a zdravotníky

Kompletní informační servis pro zdravotnické pracovníky.

Infromace pro odborníky

PRO PACIENTY
a samoplátce

Informace o odběrových místech, přípravě před odběrem a také vše potřebné pro samoplátce.

Infromace pro klienty