Vyšetření dárcovské krve je přesnější a tím bezpečnější pro příjemce

23.01.2018 | SPADIA | Archiv

Ostrava

O stále rostoucí potřebě kvalitně vyšetřené dárcovské krve a jejích složek, která zajistí příjemci maximální bezpečnost, už dnes nikdo nepochybuje. Jak jde kupředu vývoj v medicíně, tak se i požadavky na specifická vyšetření zvyšují.

Vyšetření dárcovské krve je přesnější a tím bezpečnější pro příjemce
Automatická linka

Hlavním problémem týkajícím se transfuze krve a jejích složek je potenciální přenos virových infekcí, zvláště pak AIDS (HIV-1 a HIV-2), viru hepatitidy C a viru hepatitidy B. Tyto viry jsou přenášeny kontaminovanou krví nebo plazmovými produkty, některými tkáněmi nebo tekutinami, pohlavním stykem nebo z infikované matky na novorozené dítě. „K dispozici je také test pro současnou detekci viru hepatitidy Aa lidského parvoviru B19. Lidský parvovirus B19 může způsobit závažné onemocnění, jako je anemie u jedinců s hematologickými poruchami a vrozenou anemii nebo smrt plodu u těhotných žen. Přestože se parvovirus  B19  normálně přenáší respirační cestou, může dojít k přenosu plazmovými produkty,“ vysvětlila MVDr. Zuzana Dindová, vedoucí Oddělení molekulárně-biologických metod.

Přístroj je navržen pro vyšetření velkého počtu vzorků najednou, umí je vzájemně míchat, analyzovat a vyhodnocovat.  Na výsledné listině je pak označen vzorek dárce jako nereaktivní, tedy vhodný, nebo reaktivní, s pokynem roztestovat směs vzorků. Přístroj následně pracuje pouze se vzorky plazmy z reaktivní směsi a zpětným testováním určí, který dárce je reaktivní, tedy nevhodný. „Prováděním určitých fází procesu bez lidského faktoru je možné minimalizovat riziko chyb, celkově se urychluje proces vyhodnocení a tím i zkracuje doba dodání vhodné krve nebo plazmy k potřebnému pacientovi. Použití molekulárně – biologických metod při testování dárců krve je jednou z možností omezení infekčních rizik transfuzí. V porovnání se sérologickým vyšetřením je výhodou vyšší citlivost metody a zkrácení diagnostického okna, tzn. přímé zjištění viru před zjištěním produkce protilátek,“ vyzdvihla MVDr. Zuzana Dindová.

Nová technologie, která zjišťuje přímo přítomnost nukleové kyseliny viru, byla zavedena už ve většině vyspělých států, v ČR je počet pracovišť poměrně nízký, protože při malémpočtu vzorků je finančně velmi nákladná a vyžaduje odborné zázemí včetně zaškolenýchpracovníků.  Zároveň tyto metody podléhají auditu SUKLu. Tato vyšetření je možné provádět pouze ve Fakultní nemocnici Brno nebo ve Vojenské nemocnici v Praze nebo právě v laboratoři SPADIA LAB v Ostravě.

NAKOUKNĚTE S NÁMI za zavřené dveře

  • a podívejte se jak vypadá práce v diagnostických laboratořích
  • co se děje se vzorky
  • záleží nám na každém výsledku 
Více informací