Antigenní test v rámci plošného testování je zdarma, má však svá omezení

05.01.2021 | SPADIA LAB | Archiv

Tisková zpráva

Antigenní testy jsou prozatím hrazeny ze zdravotního pojištění. Antigenní testy jsou zdarma a bezplatně je možné testování opakovat jednou za 5 dnů...

Antigenní testy jsou prozatím hrazeny ze zdravotního pojištění. Antigenní testy jsou zdarma a bezplatně je možné testování opakovat jednou za 5 dnů. Po ukončení plošného testování zaplatí samoplátce v laboratoři SPADIA LAB za antigenní test 350 korun.

„Námi prováděný antigenní test se vyhodnocuje na analyzátoru v biochemické laboratoři, jde o citlivější metodu, než je ta, při které se vzorek hodnotí přímo v místě odběru. Proto výsledky testu nejsou k dispozici na počkání, ale generujeme je elektronicky shodně na stejném principu jako u PCR testů. Tedy prostřednictvím sms zprávy a formou výsledkové listiny e-mailem do šesti hodin po odběru,“ popsal zdravotní ředitel SPADIA LAB Mgr. Lukáš Garčic.

Antigenní test se neprovádí u osob, u nichž neuplynulo více než 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem a kterým byl v posledních 5 dnech proveden antigenní nebo PCR test s negativním výsledkem.  „Pozitivní výsledek antigenního testu se musí v případě chybějících klinických příznaků ověřit PCR testem. Výhodou je, že člověk nemusí absolvovat opakovaně odběr, ale kontrolní test PCR provádíme z již odebraného vzorku antigenního testu. Výsledek PCR testu je znám následující den po odběru,“ doplnil zdravotní ředitel SPADIA LAB Lukáš Garčic.

Vzhledem k tomu, že laboratoř SPADIA LAB poskytuje kvalitní laboratorní výsledky, preferujeme před antigenními testy, kde vychází množství falešně negativních výsledků, přesnější metodu PCR: „Nejspolehlivějším důkazem infekce novým koronavirem je potvrzení přítomnosti genetické informace daného koronaviru v dýchacích cestách dotyčného člověka pomocí takzvané metody PCR,“ vysvětlil ředitel SPADIA LAB Martin Radina.

SPADIA LAB je síť diagnostických laboratoří, která patří k největším poskytovatelům laboratorní medicíny v České republice. Provádí široké spektrum rutinních, vysoce specializovaných i unikátních vyšetření. Je akreditovanou laboratoří dle normy ČSN EN ISO 15189:2013. Rovněž je držitelkou oprávnění k testování COVID-19 vydaným ze strany Státního zdravotního ústavu www.szu.cz/tema/prevence/laboratorni-vysetrovani-puvodce-covid-19.

NAKOUKNĚTE S NÁMI za zavřené dveře

  • a podívejte se jak vypadá práce v diagnostických laboratořích
  • co se děje se vzorky
  • záleží nám na každém výsledku 
Více informací