SPADIA posunuje diagnostiku autoimunitních onemocnění novými technologiemi i širokým portfoliem autoprotilátek

29.04.2024 | SPADIA LAB | Archiv

Tisková zpráva

Světový den imunologie, který připadá na pondělí 29. dubna, má za cíl zdůraznit význam správně fungující imunity jako základu pevného zdraví a zároveň...

SPADIA posunuje diagnostiku autoimunitních onemocnění novými technologiemi i širokým portfoliem autoprotilátek
Krevní vzorky v laboratoři SPADIA

Světový den imunologie, který připadá na pondělí 29. dubna, má za cíl zdůraznit význam správně fungující imunity jako základu pevného zdraví a zároveň připomenout celou řadu onemocnění, spojených s poruchou imunitního systému. Mezi časté poruchy imunity patří zvýšená náchylnost k infekčním nemocem a různé imunopatologické stavy, které se mohou projevovat jako alergické nebo autoimunitní onemocnění. V poslední době laboratoře SPADIA evidují zvýšené počty vyšetření  různých typů autoprotilátek, které mohou sloužit jako jeden z nástrojů diagnostiky autoimunitních onemocnění.

„Diagnostika autoimunitních nemocí se v posledních letech výrazně posunula. Máme k dispozici velké portfolio autoprotilátek a některé autoprotilátky můžeme navíc vyšetřit více metodami, což nám může někdy sloužit pro potvrzení pozitivního nálezu, říká Mgr. Martin Kováč, PhD., vedoucí pražského oddělení klinické imunologie laboratoří SPADIA. „Velké počty požadavků registrujeme na vyšetření protilátek proti tkáňové transglutamináze, což je specifický marker pro diagnózu celiakie. Časté jsou také požadavky na stanovení fekálního kalprotektinu v rámci diagnózy IBD, tedy  Crohnovy nemoci a Ulcerózní kolitídy, tedy zánětu tlustého střeva pokračuje Mgr. Martin Kováč, PhD. Do laboratoří SPADIA se například ročně dostane více než 6 a půl tisíce vzorků krve s žádostí o vyšetření na celiakii.

Celiakie je jednou z mnoha autoimunitních onemocnění, při kterém organismus člověka začne kromě cizích antigenů ničit také své vlastní buňky. K přesné a rychlé diagnostice autoimunitních onemocnění výrazně pomáhá rozvoj diagnostických metod. „Díky tomu se značně urychlí výsledek vyšetření. V neposlední řade se objevují i nové autoprotilátky, které mohou být v rámci diagnostiky velice nápomocné, potvrzuje  vedoucí pražské laboratoře.

Docent MUDr. Jaromír Bystroň, CSc., který spolupracuje s laboratořemi SPADIA, ve své havířovské ambulanci alergiologie a klinické imunologie aktuálně nesleduje nárůst autoimunitních onemocnění. „Tyto ambulance však nejsou specializovány na vyšetřování a léčbu autoimunitních onemocnění. Pokud  při  vyšetření  dojde k podezření na ně, předávají se pacienti specializovaným pracovištím. Pokud obecně dochází k nárůstu autoimunit, tak je to možné vysvětlit především změnou životního stylu za poslední desetiletí - stravování, stres, snížení přirozené odolnosti, přecházení banálních onemocnění a podobně, vyjmenovává  doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

Výraznému posunu v diagnostice autoimunitních onemocnění napomáhá i vývoj specializovaných přístrojů, do kterých SPADIA pravidelně výrazně investuje a například letos pořídila do ostravské laboratoře klinické imunologie a sérologie diagnostický přístroj UNIQO 160. Jednalo se o jeho první instalaci v Česku i na Slovensku. UNIQO 160 je plný automat na přípravu mikroskopických skel nepřímé imunofluorescence. Od ředění a pipetování vzorku až po dokončení preparátu včetně krycího skla. Dále přístroj nabízí i odečet a vyhodnocení vestavěným mikroskopem s analýzou obrazu a interpretací výsledků, popisuje přínos novinky RNDr. Julius Lupač, vedoucí laboratoře klinické imunologie a sérologie SPADIA v Ostravě.

Společnost SPADIA se řadí mezi největší diagnostické laboratoře v České republice. Má tři hlavní centra (Ostrava, Brno, Praha), 13 satelitních laboratoří a 45 odběrových míst v sedmi krajích. Ve svém portfoliu má i dvě patologické laboratoře v Ostravě a v Brně a dvě ambulance lékařské genetiky ve Frýdku-Místku a v Praze.

NAKOUKNĚTE S NÁMI za zavřené dveře

  • a podívejte se jak vypadá práce v diagnostických laboratořích
  • co se děje se vzorky
  • záleží nám na každém výsledku 
Více informací