Spadia News č. 26

31.05.2018 | SPADIA | Archiv

Vážené kolegyně, vážení kolegové, blíží se prázdniny a chceme vás, ještě před odjezdy na dovolenou, informovat o novinkách z naší laboratoře.

Spadia News č. 26
Novinky v laboratoři

26. číslo Spadia news ke stažení

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

blíží se prázdniny a chceme vás, ještě před odjezdy na dovolenou, informovat o novinkách z naší laboratoře.
Jedním z hlavních témat končícího jara je vstoupení v platnost Obecného nařízení na ochranu osobních údajů, neboli GDPR. Toto nařízení se týká každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje občanů EU, tedy i všech poskytovatelů zdravotní péče. V ČR bohužel stále ještě nebyl schválen prováděcí zákon, který bude upravovat GDPR na národní úrovni a tudíž některé z požadavků GDPR se mohou ještě měnit. Na našich stránkách máme zveřejněno prohlášení o Dodržování pravidel ochrany osobních údajů, kde deklarujeme, že naše laboratoř pracuje v souladu s požadavky GDPR. Pro Vaši spolupráci s laboratoří je to postačující, není potřeba dalších smluv. Je možné, že budeme muset upravit některé činnosti, které pro vás vykonáváme, protože chceme pracovat v souladu s platnou legislativou, ale zároveň vám nechceme zbytečně komplikovat život.

Jedním z medicínských témat tohoto jara je „epidemie“ spalniček. Dodavatelé diagnostik nebyli na tuto možnost připraveni a zpočátku docházelo ke zbytečným prodlevám ve vydávání výsledků. V současnosti, i díky novému výkonnějšímu ELISA automatu na oddělení imunologie, provádíme vyšetření na spalničky každý den. Tomuto tématu je věnován i jeden z článků tohoto čísla.

Pokračujeme také v přednáškové činnosti. V květnu proběhl v Ostravě seminář pro lékaře věnovaný interpretaci imunologických výsledků, v červnu tradičně organizujeme s FN Ostrava dvoudenní Pracovní dny laboratorní medicíny v Žermanicích.

SPADIA LAB je laboratoř, která investuje nemalé prostředky do vzdělávání svých zaměstnanců, ale i do technologických novinek. Zejména se jedná o již zmíněný plně automatický ELISA robot, na oddělení genetiky jsme zakoupili nový sekvenátor NextSeq, který je první v klinických laboratořích na Moravě. Díky těmto přístrojům nadále zlepšujeme kvalitu a rychlost prováděných vyšetření.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, blíží se prázdniny a s nimi i doba dovolených. Přeji vám za celý kolektiv SPADIA LAB příjemné prožití letních měsíců, vydařenou dovolenou a zasloužený odpočinek s rodinou a přáteli.

Za kolektiv SPADIA LAB
Lukáš Garčic

VIRTUAL LAB technologie ve vašich službách

  • Komunikace mezi laboratoří a ordinací
  • Komunikace mezi ordinací a laboratoří pomocí elektronické žádanky
  • Pro spolupracující zdravotnická zařízení je zdarma
Co systém nabízí a jak jej získat