Denně vyšetříme desítky vzorků na protilátky proti spalničkám

14.03.2019 | SPADIA | Archiv

Praha/Ostrava

Rekordní počet vzorků během února a počátkem března byl vyšetřen v laboratořích klinické imunologie a sérologie SPADIA  LAB a.s. za účelem zjištění hladiny protilátek proti viru spalniček.

Denně vyšetříme desítky vzorků na protilátky proti spalničkám
Počet testovaných rapidně narůstá

Z letošní statistiky vyplývá, že počet testovaných rapidně narůstá.​

Zatímco v lednu bylo v Ostravě vyšetřeno 145 vzorků, v únoru to bylo už bezmála 850 vzorků a za první březnový týden dokonce 347 vzorků. V pražské laboratoři klinické imunologie a sérologie, která je počtem vzorků o polovinu menší než laboratoř v Ostravě, v lednu vyšetřili 21 vzorků, v únoru 272 vzorků a v březnu zatím 133 vzorků.

Masivní nárůst vzorků jsou laboratoře schopnyzvládnout díky profesionálnímu přístupu zaměstnanců ruku v ruce se špičkovým vybavením, jenž významně zkracuje dobu od příjmu ke zpracování vzorků. Zvláště v současné spalničkové epidemiologické situaci je variabilita a rychlost velkým přínosem.„Nárůst počtu vzorků aktuálně souvisí s testováním zdravotníků v krajských nemocnicích za účelem monitorování hladiny ochranných protilátek po očkování či po prodělané infekci,“ doplnila zástupkyně vedoucího ostravské laboratoře klinické imunologie a sérologie Mgr. Petra Masarovičová.Pokud by lidé chtěli znát hladinu ochranných protilátek proti vysoce nakažlivému onemocnění spalničkami, mohou si toto laboratorní vyšetření nechat provést i jako samoplátci buď u svého praktického lékaře nebo přímo na odběrovém místě laboratoře. 

Očkování zůstává i nadále podle odborníků jediným možným opatřením, jak zabránit šíření infekce v populaci. Avšak hladina ochranných protilátek po očkování v dětství přibližně po 15 letech klesá a postupem času ochranné protilátky vymizí. Odborníci hovoří o tzv. vyvanutí imunity. Vlivem pracovní migrace přichází na naše území lidé, pocházející ze zemí, kde není povinnost očkování obyvatelstva zakotvena v zákoně. Pokud lidé neprodělali onemocnění spalničkami, které zajišťuje doživotní imunitu, případně nemají ani informaci o tom, zda byli v minulosti očkováni a chtějí zjistit, zda jsou proti nákaze chráněni či ne, měli by se podle hygieniků nechat otestovat, jedná se hlavně o populaci obyvatel ve věku nad 30 let. Vedení Moravskoslezského kraje považuje za prospěšné i to, aby se preventivně otestovali a opětovně proti spalničkám nechali přeočkovat i starší lidé (zdroj www.msk.cz).

Moravskoslezský kraj má jednu z nejvyšších nemocností v České republice hned po Praze, Plzeňském a Pardubickém kraji. K 1. 3. 2019, tj, za 2 měsíce letošního roku, bylo zaznamenáno na území České republiky 202 případů spalniček, což odpovídá počtu onemocnění za celý loňský rok. Stále nejvyšší procento případů onemocnění je zaznamenáno na území města Ostravy. Tři případy onemocnění byly mezi zdravotníky. Nejvíce nemocných tvoří dětí mladší 1 roku a dospělí ve věku 30-39 let (zdroj KHS Ostrava). Mezi příznaky spalniček se řadíhorečka, kašel, rýma, zarudnutí očních spojivek, v ústech a na sliznici tváří mohou být bělavé tečky se zarudlým okolím. Sytě červená až fialová vyrážka se objeví 4. až 5. den, začíná na záhlaví, šíří se na obličej, krk, břicho a končetiny. V případě, že se u Vás nebo u Vašich dosud neočkovaných dětí vyskytly výše uvedené příznaky, spojte se telefonicky se svým ošetřujícím lékařem nebo s lékařem infekčního oddělení a postupujte podle jejich pokynů.

V České republice existuje pravidelné očkování dětí řídící se vyhláškou č. 537/2006 Sb. (novela č. 355/2017 Sb.) o očkování proti infekčním nemocem. Plošné očkování zahrnuje očkování proti 9 nemocem(záškrt, tetanus, černý kašel, hemofilové infekce, dětská obrna, žloutenka typu B, příušnice, spalničky, zarděnky) a provádí jej praktický lékař pro děti a dorost. Povinnost podstoupit základní očkování je zakotvena v zákoně č.258/2000 sb. § 46. Rodiče dětí by k očkování měli přistupovat zodpovědně a dostavit se k očkování dle stanoveného očkovacího kalendáře a s vědomím, že jejich dítě je zcela zdrávo.

VIRTUAL LAB technologie ve vašich službách

  • Komunikace mezi laboratoří a ordinací
  • Komunikace mezi ordinací a laboratoří pomocí elektronické žádanky
  • Pro spolupracující zdravotnická zařízení je zdarma
Co systém nabízí a jak jej získat