Rok 2018 ve znamení investic a prohloubení elektronické komunikace s lékaři

11.01.2019 | SPADIA | Archiv

SPADIA průběžně investovala nemalé prostředky do nejmodernějších technologií, kdy mnohé jsou ve zdravotnických laboratořích unikátní.

Rok 2018 ve znamení investic a prohloubení elektronické komunikace s lékaři
Investice do nejmodernějších technologií

Dlouhodobým nosným projektem naší laboratoře je širší využití počítačové techniky a elektronické komunikace. Během času se podařilo dosáhnout toho, že prakticky všichni lékaři dostávají do svých informačních systémů výsledky vyšetření v elektronické formě. Ojedinělým projektem v rámci ČR bylo vydání laboratorní příručky v knižní podobě.

V současnosti přibývá také lékařů využívajících i elektronickou žádanku, tj. elektronické objednávaní požadovaných vyšetření. Elektronická forma komunikace má výhodu zejména v tom, že jsou všechna požadovaná vyšetření evidována. Díky možnosti předdefinování diagnostických skupin nedochází k „zapomínání“ na nějaká vyšetření a je zajištěna kontinuita, zejména při průběžném sledování pacientů s konkrétním chronickým onemocněním.  SPADIA LAB podporuje všechny dostupné elektronické žádanky vycházející z datového standardu ministerstva zdravotnictví. 

Nové technologie se vyznačují zejména tím, že vyšetření na nich jsou rychlejší a umožňují zavádění nových specifických testů, pomocí nichž se poskytuje kvalitnější péče klientům. „Jedná se zejména o vysoce výkonný genetický sekvestor NextSeq, který je na Moravě jen ve výzkumných laboratořích. V imunologické  laboratoři disponujeme vysoce výkonným robotem ELISA, který dokáže v jednom běhu zpracovat desítky různých sérologických testů i v menších sériích, takže jsme schopni tato vyšetření vydávat rychleji. Laboratoř je díky automatu ELISA připravena také k potenciálnímu nárůstu vzorků v případě vyššího počtu nakažených nebo v době epidemie spalniček. Nové technologie jsou i na odděleních hematologie, kde jsme pořídili jako první v ČR nový výkonnější imunohematologický automatický přístroj, na kterém se vyšetřují krevní skupiny a protilátky. Na oddělení klinické biochemie jsme zvýšili výkon  laboratoře upgradem biochemické linky na nejvyšší dostupnou verzi,“vyjmenoval ředitel SPADIA LAB RNDr. Martin Radina.    

Laboratoře prošly v roce 2018 kompletní reakreditací. Všechna oddělení byla auditována novými auditory a během této tří týdenní kontroly nebyla nalezena ani jedna neshoda. „Pro lékaře je to jedna z mnoha informací, že naše laboratoře splňují nejvyšší nároky na kvalitu prováděných vyšetření, ale především, že je zajištěna stabilita a bezpečnost všech procesů v laboratoři od odběrů, dopravy, přes analytickou fázi až po vydání výsledků,“ uzavřel ředitel RNDr. Martin Radina. 

VIRTUAL LAB technologie ve vašich službách

  • Komunikace mezi laboratoří a ordinací
  • Komunikace mezi ordinací a laboratoří pomocí elektronické žádanky
  • Pro spolupracující zdravotnická zařízení je zdarma
Co systém nabízí a jak jej získat