Vyšetření koronaviru pomocí rychlotestů

25.03.2020 | Mgr. Martin Kováč, PhD. | Archiv

V poslední době se hromadí stále větší množství dotazů ohledně testování na nový typ koranoviru (SARS-CoV-2) způsobující onemocnění COVID-19 pomocí tzv. POCT neboli rychlotestů...

Vyšetření koronaviru pomocí rychlotestů
Aktuální foto z laboratoře

Vážení kolegové a vážení zájemci o vyšetření koronaviru pomocí rychlotestů, 

v poslední době přichází množství dotazů k testování na nový typ koranoviru (SARS-CoV-2) způsobujícího onemocnění COVID-19 pomocí tzv. POCT neboli rychlotestů, dovolte proto následující komentář: 

POCT jsou testy založené na principu imunochromatografické detekce protilátek. Hodnotí se při nich přítomnost protilátek, které vytvoří imunitní systém hostitele po kontaktu s virovými antigeny — jedná se tedy o nepřímý průkaz infekce. Tvorba protilátek je ovšem zcela specifickým procesem, který vyžaduje jistou časovou prodlevu od vniknutí patogenu do organismu. Je důležité si uvědomit, že SARS-CoV-2 je u člověka novým typem viru, u kterého ještě s jistotou neznáme odezvu imunitního systému, a tedy ani čas, za který se v organismu specifické protilátky vytvoří. Podle některých studií je to doba minimálně 7-14 dní. V počáteční fázi infekce SARS-CoV-2 proto není kontrola protilátek směrodatná, případná negativita může být falešná

Ani pozitivní test nemá definitivní platnost. Přítomnost protilátek může svědčit o infekci probíhající (IgM protilátky) nebo infekci již proběhlé (IgG protilátky). U některých serologických testů mohou protilátky navzájem různě interagovat; platí to zejména u pacientů s dalšími infekcemi, pacientů trpících nádorovým onemocněním a/nebo nějakou imunopatologií. Při takovéto komplikované aktivaci imunitního systému může proto docházet k falešně pozitivnímu výsledku testu, t.j. i u pacienta, který nebyl virem infikován. I každý pozitivní výsledek by proto měl být potvrzen metodou RT-PCR

Tyto skutečnosti a obezřetnost patřičná proto, že se jedná o nový patogen, určitě nečiní z POCT testy první volby. Jejich použití ve spolehlivé a přesné diagnostice z mého pohledu nemá v tuto chvíli žádnou váhu. Možná v budoucnu by mohly posloužit pro získávání epidemiologických dat o infekci proběhlé v populaci. 

Jediným spolehlivým průkazem akutní infekce je přímý průkaz SARS-CoV-2 metodou RT-PCR, a to z nasopharyngeálního stěru.

Mgr. Martin Kováč, PhD.

VIRTUAL LAB technologie ve vašich službách

  • Komunikace mezi laboratoří a ordinací
  • Komunikace mezi ordinací a laboratoří pomocí elektronické žádanky
  • Pro spolupracující zdravotnická zařízení je zdarma
Co systém nabízí a jak jej získat