Laboratorní diagnostika černého kašle

05.03.2024 | SPADIA LAB | Archiv

Vzhledem k rostoucímu počtu případů infekčního onemocnění černého kašle se zvyšuje poptávka po tomto vyšetření. Rychlá a přesná diagnostika černého kašle je důležitá pro správnou léčbu.

Černý kašel (pertuse) je vysoce infekční bakteriální onemocnění, které způsobuje bakterie Bordetella pertussis., Onemocnění způsobují bakterie šířící se z úst, nosu a hrdla infikované osoby a postihuje plíce a dýchací cesty.  Nejzávažnější formy černého kašle postihují malé děti. Související komplikace zahrnují pneumonii (zápal plic), encefalopatii (onemocnění mozku), záchvaty a dokonce i úmrtí. Dříve než bylo zavedeno očkování, byl černý kašel považován za jedno z nejzávažnějších onemocnění v této věkové skupině.

Možnosti laboratorní diagnostiky:

Rychlá a přesná diagnostika onemocnění pertusí je důležitá pro včasné zahájení správné antibiotické léčby, a tím i pro výrazné ovlivnění průběhu celého onemocnění a cirkulaci agens v populaci.

Akutní onemocnění:

Diagnostické vyšetření akutního onemocnění provádíme metodou PCR z výtěru z nosohltanu, jedná se o přímý průkaz agens, tedy detekci DNA Bordetella pertussis.

Metoda PCR má optimální senzitivitu v prvních třech týdnech onemocnění za předpokladu správného odběru materiálu. DNA lze v nazofaryngeálním výtěru prokázat i po zahájení antibiotické léčby, PCR může být pozitivní 5 až 21 dní, výjimečně i měsíc po zahájení léčby antibiotiky.

Materiál: Nazofaryngeálním výtěr PCR
Doba dodání výsledků: 1 - 4 dny
Cena pro samoplátce: DNA Bordetella pertussis 800,- Kč

Úhrada ZP: Vyšetření může být hrazeno zdravotní pojištěnou na základě indikace ošetřujícího lékaře. Možnosti úhrady najdou lékaři v registračním listu ZP. (doba dodání výsledků se může lišit podle počtu vzorků)

Vyšetření najdete na žádance zde nebo pro samoplátce.


Hladina protilátek:

Další možností laboratorní diagnostiky pertuse je nepřímý průkaz, tedy odběr krve k sérologickému vyšetření specifických protilátek proti pertusi. Potvrzení výsledků sérologického vyšetření je vzhledem k nástupu protilátek u pacienta možné až v pozdějších fázích onemocnění.

V laboratoři stanovujeme protilátky ve třídě IgA a IgG proti pertusovému toxinu (anti-PT).

Vyšetřením samotných IgG anti-PT z jednoho vzorku séra lze zjistit pouze skutečnost, že pacient přišel do kontaktu s antigeny Bordetella pertussis, nelze však odlišit protilátky postinfekční a postvakcinační. Současným vyšetřením IgA  a IgG protilátek můžeme lépe doplnit laboratorní diagnostiku černého kašle. Pro samotné stanovení diagnózy je potřeba vždy vzít v úvahu klinické symptomy pacienta a informaci o očkování.

U dětí do 1 roku a pacientů, u kterých neuplynulo 12 měsíců od očkování proti pertusi, se k průkazu onemocnění provádí pouze PCR metodou, sérologické testy se neprovádí.

Materiál: krev – sérum
Doba dodání výsledků: 14 dní
Cena pro samoplátce:
a-Bord. pertussis toxin (PT) IgA 350 Kč
a-Bord. pertussis toxin (PT) IgG 370 Kč

Úhrada ZP: Vyšetření může být hrazeno zdravotní pojištěnou na základě indikace ošetřujícího lékaře. Možnosti úhrady najdou lékaři v registračním listu ZP.

Vyšetření najdete na žádance zde nebo pro samoplátce.


Dokumenty ke stažení

VIRTUAL LAB technologie ve vašich službách

  • Komunikace mezi laboratoří a ordinací
  • Komunikace mezi ordinací a laboratoří pomocí elektronické žádanky
  • Pro spolupracující zdravotnická zařízení je zdarma
Co systém nabízí a jak jej získat