Laboratoř klinické mikrobiologie
Antibiotické středisko Brno

Antibiotické středisko je součástí laboratoře klinické mikrobiologie.

Umístění pracoviště
1. patro budovy

Telefonické konzultace
Po - Pá 9.00 - 15.00 hodin So - Ne 10.00 - 14.00 hodin

Pohotovost
V případě potřeby volejte kdykoli​.

Adresa
SPADIA LAB, a.s., Horova 6a, 616 00 Brno

Mapa
info@spadia.cz
Laboratoř klinické mikrobiologie


Telefonické konzultace

Vedoucí antibiotického střediska​

MUDr. Jana Juránková, Ph.D.

INFORMACE o středisku

ČINNOST LABORATORNÍ
Vyšetřování citlivostí bakterií na antibiotika se zvláštním zřetelem na diagnostiku neobvyklých rezistencí, polyrezistentních kmenů a produkce betalaktamáz.

ČINNOST KONZULTAČNÍ
konzultace antibiotické terapie nebo bakteriologických nálezů probíhají telefonicky. Telefonovat lze každý den včetně sobot, nedělí a svátků. Telefonické konzultace probíhají na tel. číslech: 735 158 297.

Do činnosti konzultační spadá i potvrzování žádanek na antibiotika, jejichž preskripce je možná jen po schválení antibiotickým střediskem.

SLEDOVÁNÍ NEMOCNIČNÍCH INFEKCÍ
Antibiotické středisko ve spolupráci s pověřenými lékaři a ústavními hygieniky jednotlivých nemocnic sleduje výskyt polyrezistentních kmenů, výskyt nemocničních infekcí, spolupracuje na tvorbě opatření, která zamezují šíření nemocničních nákaz.

ČINNOST EDUKAČNÍ
Po dohodě s vedením nemocnic antibiotické středisko připravuje semináře a přednášky s tématikou mikrobiologickou a s tématikou antibiotické terapie.​

Aktuality a události

VIRTUAL LAB technologie ve vašich službách

  • Komunikace mezi laboratoří a ordinací
  • Komunikace mezi ordinací a laboratoří pomocí elektronické žádanky
  • Pro spolupracující zdravotnická zařízení je zdarma
Co systém nabízí a jak jej získat