Informace o vyšetřování nemoci COVID-19 v laboratoři SPADIA

13.03.2020 | SPADIA | Archiv

Aktualizováno 17.3.2020

Dne 10.03.2020 bylo laboratoři SPADIA LAB uděleno ze strany SZÚ povolení k diagnostice vyšetření koronaviru...

Informace o vyšetřování nemoci COVID-19 v laboratoři SPADIA
Ilustrační foto

Důležité sdělení k vyšetřování nemoci COVID-19 (koronavirus)
v laboratoři SPADIA LAB

V současné době NEPROVÁDÍME vyšetření COVID-19 pro samoplátce.

Dne 10.03.2020 bylo laboratoři SPADIA LAB uděleno ze strany SZÚ povolení k diagnostice vyšetření koronaviru a laboratoř SPADIA LAB byla zařazena na seznam laboratoří oprávněných k diagnostice vyšetření koronaviru.

V současné době je však kapacita laboratoře SPADIA LAB maximálně vytížena vyšetřováním vzorků pro nemocnice a zbylá zdravotnická zařízení. Z tohoto důvodu nemá laboratoř SPADIA LAB v tuto chvíli kapacitu provádět vyšetření COVID-19 pro samoplátce.

NEPROVÁDÍME odběr vzorků pro vyšetření COVID-19.

Laboratoř SPADIA LAB neprovozuje odběrové místo pro odběr vzorků za účelem vyšetření COVID-19. Seznam míst provádějících odběr vzorků pro vyšetření možného onemocnění COVID-19 je zveřejněn a aktualizován na internetových stránkách SZÚ, MZČR a Krajských hygienických stanic.

Dovolíme si upozornit na to, že odběr vzorku bude proveden primárně u těch pacientů, kterým to doporučí epidemiolog. Pokud je zde zvýšené riziko, že jste infikováni virem, pak primárně konzultujte svůj stav s epidemiologem. Pacientům, kteří nebudou mít doporučení epidemiologa, může být odběr vzorku pro vyšetření COVID-19 odepřen.

Pokud existuje zvýšené riziko, že jste infikovaní tímto virem (např. pobývali jste v rizikových oblastech, pozorujete na sobě příznaky onemocnění apod.), nenavštěvujte prosím naše odběrová místa, kdy v opačném případě vystavíte riziku jak naše pracovníky, tak ostatní pacienty.

Podmínky odběru vzorků pro jiná vyšetření (mimo COVID-19)

Z důvodu snahy o maximální ochranu nejen Vás a ostatních pacientů, ale rovněž našich vlastních zaměstnanců, Vás žádáme, abyste v případě návštěvy odběrového místa za účelem odebrání vzorku, měli obličej chráněný (zakrytý) rouškou, respirátorem, nebo jakoukoli jinou ochranou nosu a úst (např. šátek apod.). V opačném případě může dojít k odmítnutí odebrání vzorku.

Pokud na sobě pozorujete příznaky onemocnění (zvýšená teplota, dušnost, kašel, bolesti svalů či únava) v prvé řadě telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře nebo místní krajskou hygienickou stanici

Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem onemocnění COVID-19, ať už jste občan či zdravotník, jsou vám k dispozici jak infolinky Státního zdravotního ústavu, tak i jednotlivých zdravotních pojišťoven. Kontakty jsou zveřejněny na: https://koronavirus.mzcr.cz/dulezite-kontakty/

Pokud se nemůžete na infolinky dovolat, zachovejte, prosím, především klid. V současné době mohou být v důsledku zvýšeného zájmu o tuto problematiku dočasně obsazené a přetížené.

Děkujeme za pochopení.
Tým SPADIA LAB

NAKOUKNĚTE S NÁMI za zavřené dveře

  • a podívejte se jak vypadá práce v diagnostických laboratořích
  • co se děje se vzorky
  • záleží nám na každém výsledku 
Více informací