Spadia News č. 37

19.09.2023 | Lukáš Garčic | Archiv

Zářijové číslo jsme věnovali především imunologii a mikrobiologii. Zaměřili jsme se na prevenci, nejen ve firmách. Naše sít odběrových míst neustále roste a také jsme rozšířili nabídku pro samoplátce.

Spadia News č. 37
Titulní stránka aktuálního čísla.

37. číslo SPADIA NEWS on-line verze      PDF ke stažení

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

léto se pomalu chýlí ke konci, a tak doufám, že jste stihli načerpat dostatek sil a energie na hektické období končícího roku. Je těžké si energii uchovat, naštěstí máme možnost si ji znovu obnovit u fotografií a vzpomínek na příjemně strávené chvíle.

Pokládáme za nezbytné se neustále vzdělávat, zjišťovat, kterým směrem se ubírá vývoj jednotlivých laboratorních oborů. Proto jsme v letních měsících vyslali naše zástupce na několik mezinárodních kongresů. Aktuálním nejvýznamnějším trendem, který jsme zde zaznamenali, je rozvoj umělé inteligence. Tento nástroj by nám mohl v blízké budoucnosti pomoci v diagnostice nemocí (např. vyhodnocování radiologických snímků), navrhovat personalizované léčebné plány na základě výsledků laboratorních testů a zdravotní historie, dokonce by mohl pomoci s automatizací administrativní práce (automatické plnění formulářů, správu záznamů atd.) a tím ulevit zdravotnickému personálu chronicky přetíženého tímto typem práce.

Letní měsíce pro nás každý rok představují výzvu s ohledem na zajištění svozů vzorků při současném čerpání dovolených našich řidičů. Jejich zástupce pečlivě vybíráme, mnozí u nás tuto práci přes léto dělají opakovaně. Proto věříme, že kromě nových tváří jste jiné změny ve svozech nezaznamenali.

Na podzim čeká většinu našich laboratoří reakreditace ČIA. Systém kvality máme zaveden již dlouhou dobu. Je průběžně udržován, takže přípravu na samotnou akreditační návštěvu představují především interní audity, kde si ověřujeme, že všechny zavedené mechanismy fungují v souladu s naší dokumentací.

V listopadu budeme součástí pravidelné celosvětové akce Movember, zaměřené na prevenci karcinomu prostaty. Již teď připravujeme informační kampaň na sociálních sítích, která by měla motivovat co největší část mužské populace k podstoupení preventivního testu.

Podzim je kongresovým obdobím. Těšíme se, že budeme mít příležitost se na některém z nich osobně setkat.

Více PADIA NEWS v archivu 

Za kolektiv SPADIA LAB
Mgr. Lukáš Garčic, zdravotní ředitel

VIRTUAL LAB technologie ve vašich službách

  • Komunikace mezi laboratoří a ordinací
  • Komunikace mezi ordinací a laboratoří pomocí elektronické žádanky
  • Pro spolupracující zdravotnická zařízení je zdarma
Co systém nabízí a jak jej získat