• Elektronická žádanka
  • Laboratorní příručka on-line
  • Spadia News

Laboratoře - pobočka ​Brno

Pracoviště Zahradníkova

Adresa:   

SPADIA LAB Brno, s.r.o.
Zahradníkova 494/2
602 00 Brno

Mapa​

Provozní doba: Pondělí až pátek 6:30 - 15:30 hodin.

Odběry krve a příjem materiálu: pondělí až pátek 6:30 až 11:00 nebo podle individuální domluvy po celou provozní dobu laboratoře do 15:00 hodin.

Zelená linka:  800 100 052

Více informací o laboratoři najdete na  www.vladimir-komarek.cz​


Pracoviště Jugoslávská

(Zdravotnická laboratoř č. 8036 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO 15189:2013)​

Adresa: 

SPADIA LAB Brno, s.r.o.
Jugoslávská 13
613 00 Brno

Mapa​

Provozní doba: 6:30 - 10:00 hodin

Telefon:  

+420 545 424 774Personální obsazení  ​        ​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

JménoPozice/funkce
Mgr. Roman Jelínekvedoucí laboratoře
Mgr. Iva Komanovázástupce vedoucího laboratoře, manažer kvality
MUDr. Světlana Köhlerováodborný zástupce pro klinickou hematologii
MUDr. Ingrid Wilhelmováodborný zástupce pro klinickou biochemii
Božena Koláčkovávedoucí laborantka
RNDr. Vladimír Komárekodborný pracovník


Pracoviště Horova - laboratoř klinické mikrobiologie

Adresa: 

SPADIA LAB, a.s.
Horova 6a
616 00 Brno

Mapa​

Provozní doba: Pondělí - pátek 6:30 - 15:30 hodin, sobota 6:30 - 12:00 hodin

Telefon:  

+420 595 539 267 

+420 800 465 465

+420 595 539 265

+420 595 539 266

+420 595 539 268

+420 595 539 269


Antibiotické středisko

Součástí laboratoře klinické mikrobiologie je i Antibiotické středisko. Činnost tohoto střediska je zaměřena na několik oblastí:

Činnost laboratorní: Vyšetřování citlivostí bakterií na antibiotika se zvláštním zřetelem na diagnostiku neobvyklých rezistencí, polyrezistentních kmenů a produkce betalaktamáz.

Činnost konzultační: konzultace antibiotické terapie nebo bakteriologických nálezů probíhají telefonicky. Telefonovat lze každý den včetně sobot, nedělí a svátků. Telefonické konzultace probíhají na tel. číslech: 735 158 297, 735 795 537. 

Do činnosti konzultační spadá i potvrzování žádanek na antibiotika, jejichž preskripce je možná jen po schválení antibiotickým střediskem.

Sledování nemocničních infekcí. Antibiotické středisko ve spolupráci s pověřenými lékaři a ústavními hygieniky jednotlivých nemocnic sleduje výskyt polyrezistentních kmenů, výskyt nemocničních infekcí, spolupracuje na tvorbě opatření, která zamezují šíření nemocničních nákaz.

 

Činnost edukační. Po dohodě s vedením nemocnic antibiotické středisko připravuje semináře a přednášky s tématikou mikrobiologickou a s tématikou antibiotické terapie.​


Telefonické konzultace: ​735 158 297, 735 795 537

Pondělí - pátek: 9:30 - 12:00, 13:00 - 15:00 hodin

Víkendy a svátky: 9:30 - 12:00
 

V případě potřeby kdykoli​.


 

Personální obsazení  ​        ​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
JménoPozice/funkce
MUDr. Jana Juránková, Ph.D.vedoucí laboratoře a antibiotického střediska
RNDr. Barbara Schwarzzástupce vedoucího laboratoře, odborný pracovník
Bc. Jana Konečnávedoucí laborantka
Alena Weissovázdravotní laborant
Monika Hovězákovázdravotní laborant
Romana Svobodová zdravotní laborant
Jana Svitákoválaboratorní asistent
MUDr. Petra Rybnikářová lékař, odborný pracovník
Alena Řehořkovásanitářka
Máte zájem dostávat novinky emailem?

 

LTS PinpointVirtual LABMEDIVIS PROCentrum lékařské genetiky Frýdek MístekČeská společnost klinické biochemie
​​​​​​​​​​
 
 
800 100 329
Provozní doba: Po-Pá 6.30 - 15.00 hodin
  • Pobočky
​​​​
 

Přihlásit