Brno
Klinická biochemie a hematologie

Od roku 2007 je laboratoř akreditována dle normy ČSN EN ISO 15189 (reakreditace v roce 2015) a získala osvědčení o akreditaci v odbornostech biochemie a hematologie.

V laboratoři pracuje kvalifikovaný, vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaný zdravotnický personál. Dále zde působí odborní zástupci (lékař - klinický biochemik, lékař - hematolog).

Umístění pracoviště
Budova polikliniky, přízemí, napravo za vrátnicí

Bezbariérový vchod
ze Zahradníkovy ulice č. 8

Provozní doba laboratoře
Po - Pá 6.30 - 15.00 hodin

Odběry krve a příjem materiálu
Po - Pá 6.30 - 14.00 hodin (dle dohody do 15 hodin)

Adresa
SPADIA LAB Brno, s.r.o., Zahradníkova 2, 602 00 Brno

Mapa
info@spadia.cz
Brno


JAK SE K NÁM DOSTANETE

hromadnou dopravou:
tramvaje ve směru od středu města č. 3, 11, 12, 13

osobní dopravou:
parkoviště před budovou polikliniky

Laboratoř

Vedoucí laboratoře​

Mgr. Roman Jelínek

Zástupce vedoucího laboratoře, manažer kvality​​

Mgr. Iva Komanová

Vedoucí provozu​​

Mgr. Veronika Tejkalová

Vedoucí laborantka

Božena Koláčková

Aktuality a události

VIRTUAL LAB technologie ve vašich službách

  • Komunikace mezi laboratoří a ordinací
  • Komunikace mezi ordinací a laboratoří pomocí elektronické žádanky
  • Pro spolupracující zdravotnická zařízení je zdarma
Co systém nabízí a jak jej získat