Drogový screening
Prevence a zdraví
Léky a toxikologie

Drogový screening

Vyšetření drogového screeningu zahrnuje identifikaci širokého spektra toxikologicky významných extraktivních látek, léčiv, drog a jejich metabolitů. Vyšetření podává kvalitativní, případně semikvantitativní informaci, tzn. identifikuje toxickou látku a dovoluje posoudit míru jejího vylučování. V dorogové screeningu jsou v moči prokazovány amfetaminy, metamfetaminy, tricyklická antidepresiva, barbituráty, benzodiazepiny, kanabinoidy, kokain a opiáty. Pozitivní nález je nutné potvrdit chromatografickými metodami - konfirmací.

Cena: 600 Kč
Vyplnit žádanku

DODÁNÍ VÝSLEDKŮ
7 dní

TYP ODBĚRU
moč

POKYNY PŘED ODBĚREM
  • Přineste s sebou první ranní moč

Laboratorní vyšetření/metody

Tox. Screening [U TOXI]

Amfetaminy [U_Amfetamin]

Kokain [U_Kokain]

Kanabinoidy [U_Kanabinoidy]

Benzodiazepiny [U_Benzodiazepiny]

Tricyklická antidepresiva [U_TCA]

Barbituráty [U_Barbituráty]

Opiáty [U_Opiáty]

Metadon [U_Metadon]

ČLÁNKY a novinky