Drogy - LCMS konfirmace (identifikace látky)
Prevence a zdraví
Léky a toxikologie

Drogy - LCMS konfirmace (identifikace látky)

Pokud je výsledek drogového screeningu pozitivní, konfirmuje se specifickými metodami (LC/MS, GC/MS). Konfimrace poskytne potvrzení konkrétní látky ze skupiny látek, která byla pozitivní při screeningu. V případě akutní intoxikace a požadavku vyšetření krve nebo žaludečního obsahu odebraný materiál přeposíláme na soudní oddělení FN Ostrava.

Cena: 2 400 Kč
Vyplnit žádanku

DODÁNÍ VÝSLEDKŮ
21 dní

TYP ODBĚRU
moč

POKYNY PŘED ODBĚREM
  • Přineste s sebou první ranní moč

Laboratorní vyšetření/metody

Toxikologie - konfirmace [U TOKO]

ČLÁNKY a novinky