Laboratoř lékařské genetiky
Cytogenetická laboratoř

Laboratoř vykonává klasické cytogenetické vyšetření a molekulárně-cytogenetické vyšetření. Nosným programem laboratoře je vyšetřování chromozomových aberací u pacientů s hematologickými malignitami. Identifikace těchto aberací je významná pro stanovení diagnózy, prognózy i léčebné strategie.

Naše laboratoř dále provádí postnatální stanovení karyotypu u pacientů s vrozenými vývojovými vadami, s poruchami plodnosti, jakož i u dárců.
Laboratoř disponuje širokou škálou DNA sond ke stanovení diagnostických a prognosticky významných chromozomových aberací metodou FISH u pacientů s nádorovým onemocněním.

Laboratoř je vybavena automatizovaným systémem pro vyhledávání metafází (Metafer4) a nejmodernějšími analyzátory obrazu (Ikaros, Isis) pro klasické cytogenetické a molekulárně-cytogenetické vyšetření od firmy MetaSystems a mikroskopy od firmy Olympus (BX41, BX51).

Umístění pracoviště
vstup z ul. Divadelní

Provozní doba oddělení
Po - Pá 6.30 - 15.00 hodin

Adresa
Divadelní 2174/27, 741 01 Nový jičín

Mapa
info@spadia.cz
Laboratoř lékařské genetiky


Cytogenetická laboratoř

Vedoucí oddělení​

RNDr. Jiří Sobotka

Zástupce vedoucího​ oddělení

Mgr. Vladimíra Sobotková

Prováděná vyšetření

  • Stanovení karyotypu z kostní dřeně a periferní krve
  • Stanovení karyotypu z lymfocytů periferní krve
  • Vyšetření chromozomových aberací metodou fluorescenční in situ hybridizace (FISH)
  • Vyšetření chromozomových aberací metodou mnohobarevné fluorescenční in situ hybridizace (M-FISH) a metodou mnohobarevného pruhování (M-BAND)
  • Zhodnocení získaných chromozomových aberací v periferní krvi (CAPL)

Podrobnosti k prováděným vyšetřením naleznete v laboratorní příručce.

Aktuality a události

VIRTUAL LAB technologie ve vašich službách

  • Komunikace mezi laboratoří a ordinací
  • Komunikace mezi ordinací a laboratoří pomocí elektronické žádanky
  • Pro spolupracující zdravotnická zařízení je zdarma
Co systém nabízí a jak jej získat