Ostrava
Laboratoř klinické mikrobiologie

Laboratoř klinické mikrobiologie je rozdělena na pracoviště mikrobiologické, mykologické a parazitologické. Součástí laboratoře je i oddělení molekulárně biologických metod a antibiotické středisko.

Umístění pracoviště
budova PRIMECELL, areál FNO

Provozní doba laboratoře
Po - Pá 6.30 - 15.30 hodin So 7.00 - 13.00 hodin Ne 9.00 - 12.00 hodin

Adresa
Dr. Slabihoudka 6232/11, 708 00 Ostrava Poruba

Mapa
info@spadia.cz
Ostrava


Laboratoř klinické mikrobiologie

595 539 101 - 106
800 666 444

Vedoucí laboratoře​

Mgr. Petra Bystroňová

Zástupce vedoucího laboratoře

MUDr. Blanka Ochvatová

Vrchní laborant

Gabriela Ekrtová

Mikrobiologická laboratoř provádí kultivační vyšetření vzorků z širokého spektra lokalit s následnou identifikací mikroorganismů a stanovením citlivostí bakterií k antibiotikům. U vybraných virových agens, které způsobuji střevní infekce, stanovujeme průkaz antigenu ze stolice - jedná se o rotaviry, adenoviry, noroviry a nově astroviry.

K dalším vyšetřením patří:

  • průkaz antigenu Helicobacter pylori a průkaz antigenu a toxinu A,B Clostridium difficile ze stolice
  • detekce antigenu Legionella pneumophila a Streptococcus pneumoniae v moči
  • průkaz antigenů chřipky A,B z výtěru nosu, nosohltanu

Laboratoř mykologická poskytuje kultivační vyšetření klinického materiálu, identifikace kvasinek a plísní, včetně stanovení citlivosti k lokálním a systémovým antimykotikům. Od léta 2016 vyšetřujeme vzorky kožní etiologie na přítomnost dermatofyt, a to jak mikroskopicky, tak kultivačně.

Laboratoř parazitologická provádí vyšetření na parazity z dodaného materiálu.​

PRACOVIŠTĚ patřící pod laboratoř klinické mikrobiologie

Laboratoř klinické mikrobiologie

Antibiotické středisko Ostrava

Laboratoř klinické mikrobiologie
Adresa
Dr. Slabihoudka 6232/11, 708 00 Ostrava Poruba
Mapa

Umístění pracoviště
budova PRIMECELL, areál FNO

Provozní doba střediska
Po - Pá 9.30 - 12:00 a 13.00 - 15.00 hodin So a svátky - v naléhavých případech možno volat kdykoli.

Pohotovost
V naléhavých případech volejte kdykoli.

Laboratoř klinické mikrobiologie

Oddělení molekulárně-biologických metod

Laboratoř klinické mikrobiologie
Adresa
Dr. Slabihoudka 6232/11, 708 00 Ostrava Poruba
Mapa

Umístění pracoviště
budova PRIMECELL, areál FNO

Provozní doba oddělení
Po - Pá 6.30 - 15.30 hodin

Aktuality a události

VIRTUAL LAB technologie ve vašich službách

  • Komunikace mezi laboratoří a ordinací
  • Komunikace mezi ordinací a laboratoří pomocí elektronické žádanky
  • Pro spolupracující zdravotnická zařízení je zdarma
Co systém nabízí a jak jej získat