Laboratoř klinické biochemie Ostrava
Oddělení chromatografie a spektrometrie

Oddělení chromatografie a spektrometrie je součástí biochemické laboratoře. Jsou zde využívány speciální technologie, které jsou často jednoúčelové a velmi drahé, ale na druhé straně jsou mimořádně citlivé, tudíž umožňují měřit nízké koncentrace látek.

Umístění pracoviště
budova PRIMECELL, areál FNO

Provozní doba oddělení
Po - Pá 6.30 - 15.00 hodin

Adresa
Dr. Slabihoudka 6232/11, 708 00 Ostrava Poruba

Mapa
info@spadia.cz
Laboratoř klinické biochemie Ostrava


Oddělení chromatografie a spektrometrie

595 539 165
595 539 121 - 122

Provozní vedoucí

Mgr. Peter Loučka

Přístrojové vybavení dovoluje využití analytických metod kapalinové chromatografie ve spojení s různými typy detekce (UV/VIS, DAD, fluorescenční, elektrochemická, MS/MS), plynové chromatografie s MS detekcí (GC-MS), atomové absorpční spektrometrie (AAS) a hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS). Metody AAS a ICP-MS umožňují stanovení relativně široké škály stopových prvků i toxických těžkých kovů. Chromatografické metody jsou zlatým standardem pro stanovení léčiv (TDM), toxikologická vyšetření, stanovení glykovaného hemoglobinu nebo karbohydrát-deficientního transferinu. Kapalinová chromatografie s MS detekcí (LC-MS/MS) nachází v naši laboratoři stále větší využití, aktuálně je využívána pro stanovení antiepileptik (3. generace), benzodiazepinů, antipsychotik, antihypertenziv, homocysteinu, kyseliny methylmalonové, plazmatických a močových metanefrinů a steroidních hormonů.

Prováděná vyšetření

Terapeutické monitorování léčiv (TDM)
digoxin, teofylin, amiodaron, antibiotika, antiepileptika, benzodiazepiny, antipsychotika, antihypertenziva.

Biogenní aminy a jejich metabolity
katecholaminy, metanefriny, serotonin, kys. vanilmandlová, kys. homovanilová, kys. 5-OH-indoloctová.

Steroidní hormony
DHT, androstendion, estradiol, progesteron, 17-OH-progesteron

Vitamíny
A, B1, B2, B6, C, D2 (25-OH), D3 (25-OH), E, Koenzym Q10.

Ionty, stopové prvky, toxické prvky
hořčík v erytrocytech, zinek, měď, selen, chrom, mangan, hliník, kadmium, olovo, rtuť, nikl, kobalt.

Toxikologie
ethanol, CDT (karbohydrát deficientní transferin), toxikologický screening (amfetaminy, barbituráty, benzodiazepiny, kanabinoidy, kokain, TCA, opiáty, metadon), toxikologická konfirmace (LC-MS/MS, GC/MS).

Diagnostika porfyrií
kyselina 5-aminolevulová (5-ALA), porfobilinogen.​

Aktuality a události

VIRTUAL LAB technologie ve vašich službách

  • Komunikace mezi laboratoří a ordinací
  • Komunikace mezi ordinací a laboratoří pomocí elektronické žádanky
  • Pro spolupracující zdravotnická zařízení je zdarma
Co systém nabízí a jak jej získat